Inclusie: werken aan gemeente waarin iedereen meedoet

De lokale inclusie agenda is het plan waarin staat hoe de gemeente Sittard-Geleen uitvoering geeft aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De gemeenteraad heeft deze Agenda op 8 juli 2020 vastgesteld.

 • Lokale Inclusie Agenda Sittard-Geleen

  De lokale inclusie agenda is het plan waarin staat hoe wij als gemeente uitvoering geven aan het VN-verdrag. In een inclusieve samenleving zijn er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking.

 • Slotbijeenkomst over inclusie op 15 november 2019

  Op 15 november vond de derde en laatste bijeenkomst over de Lokale Inclusie Agenda plaats. Inwoners met een beperking, ambtenaren en vertegenwoordigers van belangengroepen gingen een hele ochtend (inter)actief met inclusie aan de slag.

 • Tweede bijeenkomst over inclusie op 20 september 2019

  Verslag van de verdiepingsbijeenkomst Lokale Inclusie Agenda Sittard-Geleen, op 20 september 2019 in het Fletcher Hotel in Sittard-Geleen

 • Startbijeenkomst Inclusie 21 juni 2019

  Op 21 juni vond de startbijeenkomst Lokale Inclusie Agenda plaats, in het Fletcher Wellness-Hotel in Sittard. Inwoners met een beperking, ambtenaren en vertegenwoordigers van belangengroepen gingen hier een hele ochtend (inter)actief met inclusie aan de slag.