Lokale Inclusie Agenda Sittard-Geleen

De lokale inclusie agenda is het plan waarin staat hoe wij als gemeente uitvoering geven aan het VN-verdrag. In een inclusieve samenleving zijn er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking.

Veel mensen denken bij mensen met beperkingen vooral aan personen met een lichamelijke of fysieke beperking, zoals mensen in een rolstoel. Maar er zijn ook mensen bij wie de beperkingen niet zichtbaar zijn. Sittard-Geleen heeft daarom gekozen voor de inclusieve samenleving. Mensen met een beperking moeten net als iedereen toegang hebben tot informatie, maatschappelijke diensten, openbare voorzieningen, gebouwen en openbare ruimte. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen en iedereen kan er zelfstandig gebruik van maken.

Ervaringsdeskundigen, ambassadeurs van mensen met een beperking en medewerkers van de gemeente hebben de afgelopen maanden een waardevolle bijdrage geleverd aan onze Lokale Inclusie Agenda.