Slotbijeenkomst over inclusie op 15 november 2019

Op 15 november vond de derde en laatste bijeenkomst over de Lokale Inclusie Agenda plaats. Inwoners met een beperking, ambtenaren en vertegenwoordigers van belangengroepen gingen een hele ochtend (inter)actief met inclusie aan de slag.

Onze gemeente wil toegankelijk zijn voor alle inwoners en bezoekers, ook voor mensen met een beperking. In drie bijeenkomsten werkt de gemeente samen met inwoners met een beperking en hun vertegenwoordigers aan de Lokale Inclusie Agenda. De Lokale Inclusie Agenda is het plan waarin staat hoe onze gemeente uitvoering geeft aan het VN-verdrag inzake mensen met een beperking.

Op vrijdag 15 november was de slotbijeenkomst. In een informele, ontspannen sfeer hebben zo’n veertig ervaringsdeskundige inwoners en medewerkers van de gemeente zich gebogen over de ideeën die in de vorige twee bijeenkomsten werden opgehaald.

In drie werkgroepen gingen de deelnemers aan de slag. De ideeën rondom het inrichten van de openbare ruimte, het inclusief maken van beleid, subsidies en vergunningen, het omgaan met inwoners met een beperking in het contact met de gemeente en het zorgen voor toegankelijke informatie in duidelijke taal zijn tijdens de laatste bijeenkomst verder uitgewerkt.

Tenslotte hebben de deelnemers aangegeven welke ideeën zij het belangrijkste vinden en met welke actiepunten zij graag willen beginnen. Daarmee zijn de bouwstenen voor de Lokale Inclusie Agenda compleet. In de komende tijd wordt deze agenda samen met de commissie Sittard-Geleen Inclusief verder opgepakt in voorbereiding op een besluit in het college en de raad. Actiepunten die aansluiten bij lopende activiteiten hoeven daarop niet te wachten en pakken we nu al op.

Foto's van de slotbijeenkomst

Opening tentoonstelling EXPOsure

Aan het eind van de bijeenkomst werd in het Fletcher Wellness hotel Sittard een pop-up variant van de tentoonstelling EXPOsure geopend. Diezelfde middag is de tentoonstelling verplaatst naar de Stadswinkel in Geleen, waar je deze nog tot en met donderdag 2 januari kunt bekijken tijdens de reguliere openingstijden.

Met EXPOsure wil de gemeente Sittard-Geleen in samenwerking met MEE Zuid-Limburg een bijdrage leveren aan de zichtbaarheid van mensen met een beperking. Het gaat niet alleen om gezien te worden maar ook om meedoen en erbij horen. In deze reizende expositie worden mensen met een zichtbare of onzichtbare beperking in beeld gebracht. De foto’s zijn door verschillende (hobby)fotografen uit de regio gemaakt. Zij hebben vanuit maatschappelijke betrokkenheid meegewerkt aan dit project. Iedere fotoreportage is aangevuld met een kort verhaal over het dagelijkse leven van de gefotografeerde persoon.

Meer informatie: https://www.mee-exposure.nl/

Foto's van EXPOsure