Tweede bijeenkomst over inclusie op 20 september 2019

Verslag van de verdiepingsbijeenkomst Lokale Inclusie Agenda Sittard-Geleen, op 20 september 2019 in het Fletcher Hotel in Sittard-Geleen

Onze gemeente wil toegankelijk zijn voor alle inwoners en bezoekers, ook voor mensen met een beperking. In drie bijeenkomsten werkt de gemeente samen met inwoners met een beperking en hun vertegenwoordigers aan de Lokale Inclusie Agenda. De Lokale Inclusie Agenda is het plan waarin staat hoe onze gemeente uitvoering geeft aan het VN-verdrag inzake mensen met een beperking.

Op vrijdag 20 september was de tweede bijeenkomst. Zo'n veertig ervaringsdeskundige inwoners en medewerkers van de gemeente hebben zich gebogen over een aantal onderwerpen die zij belangrijk vinden. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: betrekken van inwoners met een beperking bij plannen en projecten in de openbare ruimte, vastleggen van inclusie in beleid, vergunning- en subsidieverlening, bevorderen van deskundigheid van medewerkers in het contact met inwoners met een beperking en het toegankelijker inrichten van publieksruimten en het bevorderen dat de communicatie van de gemeente begrijpelijk is voor iedereen. Met grote persoonlijke inzet is meegedacht en dat leverde goede ideeën op. Onderstaande video geeft een korte impressie van de bijeenkomst. 


 

Ook meedenken over inclusie? Dat kan! De derde en laatste bijeenkomst is op 15 november. Mail naar Wim Romkens, projectmanager, e mailadres wim.romkens@sittard-geleen.nl