Algemene subsidieverordening Sittard-Geleen

De basis van alle subsidieregelingen vormt de ‘Algemene Subsidieverordening’. Hierin staan de regels en voorschriften die gelden voor élk subsidieverzoek. Ook leest u hoe de subsidieverstrekking verloopt en welke verplichtingen u heeft als subsidieontvanger. U vindt de verordening op overheid.nl

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR642559