Subsidies

De gemeente heeft subsidiegeld beschikbaar gesteld. Zo kunnen organisaties voor jeugd- en jongerenwerk, cultuur, welzijn en zorg, amateursport, oranjefeesten en dodenherdenking onder bepaalde voorwaarden subsidie krijgen.
Hier leest u onder meer wanneer u subsidie kunt krijgen en wanneer niet en welke regels en voorwaarden er verder gelden.

 • Direct een subsidie aanvragen

  Hier vindt u een overzicht van onze aanvraagformulieren en kunt u direct een subsidie aanvragen.

 • Subsidie aanvragen? Wat u moet weten

  U wilt subsidie aanvragen voor uw vrijwilligersorganisaties. Houd dan in ieder geval rekening met het volgende.

 • Subsidieregister

  Het subsidieregister bestaat uit een opgave van alle subsidies die in het betreffende jaar zijn verleend op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen. Het register wordt elk kwartaal bijgewerkt.

 • Algemene subsidieverordening Sittard-Geleen

  De basis van alle subsidieregelingen vormt de ‘Algemene Subsidieverordening’. Hierin staan de regels en voorschriften die gelden voor élk subsidieverzoek. Ook leest u hoe de subsidieverstrekking verloopt en welke verplichtingen u heeft als subsidieontvanger. U vindt de verordening op overheid.nl

 • Subsidieregeling evenementen

  Voor het organiseren van een evenementen die bijdragen aan de leefbaarheid, de sociale cohesie en de profilering van de gemeente Sittard-Geleen kunt u subsidie aanvragen.

 • Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties

  In deze regeling zijn 7 beleidsregels samengevoegd: de beleidsregels voor het subsidiëren van Cultuur, Amateursport, Topsport, Jeugd- en Jongerenwerk, Welzijn en Zorg, Oranjefeesten en Dodenherdenkingen. Lees meer op overheid.nl

 • Provinciale subsidies

  Ook de provincie Limburg verstrekt subsidies. Via het E-loket, Subsidies van de provincie kunt u de regelingen inzien en een aanvraag indienen.

 • Subsidieregeling professionele instellingen 2023

  Regeling (gepubliceerd op overheid.nl) over subsidies die worden verleend aan professionele instellingen die door het college als zodanig zijn aangewezen.

 • Andere geldstromen

  Ook bij andere instanties is het mogelijk subsidie te krijgen. Het Rijk en de EU kennen bijzondere regelingen. Zie daarvoor de website van Overheid.nl. Particuliere fondsen zoals bijvoorbeeld het Prins Bernard Cultuurfonds bieden daarvoor ook mogelijkheden.

 • Overige subsidieverordening en subsidieregelingen

  Hier vindt u een overzicht van de subsidieverordeningen en subsidieregelingen van de gemeente Sittard-Geleen

 • Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021-I

  De gemeente Sittard-Geleen biedt instellingen, stichtingen, verenigingen en zelfstandigen in de culturele sector opnieuw de kans een beroep te doen op de Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021-I.

 • Subsidieregeling Proeftuin Dans 2023

  17 april 2023

  De gemeenten Sittard-Geleen, Heerlen, Maastricht en de Provincie hebben een nieuwe subsidieregeling voor dans: Proeftuin Dans 2023. Wilt u een dansproject in de regio Zuid-Limburg organiseren? Lees dan vooral verder.