Provinciale subsidies

Ook de provincie Limburg verstrekt subsidies. Via het E-loket, Subsidies van de provincie kunt u de regelingen inzien en een aanvraag indienen.

https://www.limburg.nl/loket/subsidies/