Subsidie aanvragen? Wat u moet weten

U wilt subsidie aanvragen voor uw vrijwilligersorganisaties. Houd dan in ieder geval rekening met het volgende.

U wilt subsidie aanvragen voor uw vrijwilligersorganisaties. Houd dan in ieder geval rekening met het volgende:

  • Vraag jaarlijkse subsidie aan vóór 1 juli voorafgaand aan het subsidiejaar. Topsportsubsidie vraagt u aan vóór 1 april.
  • Onderteken het aanvraagformulier en stuur het tijdig terug. Let op: u kunt uw subsidieverzoek niet per e-mail verzenden.
  • Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraagformulier? Onze medewerkers helpen u graag. Neem daarvoor contact op met het cluster beleid, tel. 046-4778569.
  • We nemen een definitief besluit over de jaarlijkse subsidies nadat de gemeentelijke begroting is vastgesteld. U ontvangt het subsidiebesluit uiterlijk in januari van het jaar waarvoor u subsidie heeft aangevraagd. 
  • Heeft u incidentele subsidie aangevraagd, dan hoort u binnen 13 weken na ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag of u subsidie krijgt.  

Voorwaarden kunnen zijn:

  • Opnemen van logo Sittard-Geleen
  • het deelnemen aan gemeentelijke evenementen of activiteiten

    Meer informatie over de procedure en voorwaarden vindt u in de Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2020 (ASV) en de subsidieregels.