Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021-I

De gemeente Sittard-Geleen biedt instellingen, stichtingen, verenigingen en zelfstandigen in de culturele sector opnieuw de kans een beroep te doen op de Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021-I.

De regeling is bedoeld voor culturele en creatieve makers die als gevolg van de coronacrisis in zwaar weer zijn beland. Aanvragen kan tot 31 december 2021, er is € 112.500 beschikbaar. 

Eerder dit jaar werden in het kader van de Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur al 38 subsidieverzoeken ingediend, de gemeente Sittard-Geleen heeft hiervan 37 verzoeken gehonoreerd. In totaal ging hiermee een subsidiebedrag gemoeid van € 677.472.

Er is een restant subsidiebedrag beschikbaar van € 112.500. Subsidieaanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst en worden toegekend totdat het subsidieplafond van € 112.500 is bereikt. 

De aanvragen moeten vóór 1 januari 2022 zijn ingediend. De gemeente streeft ernaar de aanvragen binnen een maand af te handelen. 

De Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021 is bedoeld voor:

  • Instellingen of verenigingen voor amateurkunst die aantoonbaar in hun voortbestaan worden bedreigd als gevolg van de coronacrisis; 
  • Noodzakelijke fysieke en digitale aanpassingen ten gevolge van corona aan culturele accommodaties en werkruimtes;
  • Projecten van individuele professionele kunstenaars en zelfstandigen, dan wel groepen en organisaties binnen de professionele kunst om zich na zich na de coronacrisis weer te presenteren aan het publiek.

Aanvragen

Verzoeken voor deze tijdelijke subsidieregeling worden in volgorde van binnenkomst beoordeeld. Dien uw aanvraag dus zo snel mogelijk en uiterlijk 31 december 2021 in. 

Meer informatie en voorwaarden leest u in de subsidieregeling en het aanvraagformulier:

Informatie en contact 

Heeft u vragen of wilt u graag dat we met u meedenken? Neem dan contact op Jan Miltenburg, via nummer 14 046 of per mail jan.miltenburg@sittard-geleen.nl.