Overige subsidieverordening en subsidieregelingen

Hier vindt u een overzicht van de subsidieverordeningen en subsidieregelingen van de gemeente Sittard-Geleen

 

Provinciale subsidies

Ook de provincie Limburg verstrekt subsidies. Via het E-loket, Subsidies van de provincie kunt u de regelingen inzien en een aanvraag indienen.

Andere geldstromen

Ook bij andere instanties is het mogelijk subsidie te krijgen. Het Rijk en de EU kennen bijzondere regelingen. Zie daarvoor de website van Overheid.nl. Particuliere fondsen zoals bijvoorbeeld het Prins Bernard Cultuurfonds bieden daarvoor ook mogelijkheden.

Let op: Subsidieplafonds

Soms is er te weinig geld beschikbaar om alle verzoeken die aan de regels voldoen te honoreren. In de ASV, subsidieregeling en de verschillende beleidsregels staat daarom dat het college voor subsidies op verschillende beleidsterreinen jaarlijks een subsidieplafond kan vaststellen. Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaalde tijd maximaal beschikbaar is voor subsidies.