Subsidieverordening en subsidieregelingen

De basis van alle subsidieregelingen vormt de ‘Algemene Subsidieverordening’. Hierin staan de regels en voorschriften die gelden voor élk subsidieverzoek. Ook leest u hoe de subsidieverstrekking verloopt en welke verplichtingen u heeft als subsidieontvanger.

In deze regeling zijn 7 beleidsregels samengevoegd: de beleidsregels voor het subsidiëren van Cultuur, Amateursport, Topsport, Jeugd- en Jongerenwerk, Welzijn en Zorg, Oranjefeesten en Dodenherdenkingen.

Incidentele subsidies voor cultuur, amateursport, jeugd- en jongeren en welzijn en zorg kunt u het hele jaar aanvragen. Vraag de subsidie aan uiterlijk 13 weken vóórdat de activiteit plaatsvindt. Zo voorkomt u dat we de aanvraag niet (meer) in behandeling kunnen nemen. 

Provinciale subsidies

Ook de provincie Limburg verstrekt subsidies. Via het E-loket, Subsidies van de provincie kunt u de regelingen inzien en een aanvraag indienen.

Andere geldstromen

Ook bij andere instanties is het mogelijk subsidie te krijgen. Het Rijk en de EU kennen bijzondere regelingen. Zie daarvoor de website van Overheid.nl. Particuliere fondsen zoals bijvoorbeeld het Prins Bernard Cultuurfonds bieden daarvoor ook mogelijkheden.

Let op: Subsidieplafonds

Soms is er te weinig geld beschikbaar om alle verzoeken die aan de regels voldoen te honoreren. In de ASV, subsidieregeling en de verschillende beleidsregels staat daarom dat het college voor subsidies op verschillende beleidsterreinen jaarlijks een subsidieplafond kan vaststellen. Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaalde tijd maximaal beschikbaar is voor subsidies.