Adreskwaliteit

Het juiste woonadres is van groot belang. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol. Daarom is het belangrijk dat uw adres klopt.

Onderzoek naar adresfraude

Voor een goede adrescontrole werken wij mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adres door aan ons. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek, want met een verkeerd woonadres in de BRP is adresfraude mogelijk, misbruik van toeslagen, of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes. Verder kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken.

Het adres onderzoek

Het kán dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht. Dat betekent niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat het woonadres in de BRP niet juist is, dan melden wij dat aan de bewoners. Bij voldoende bewijs zijn wij bevoegd en verplicht die registratie te wijzigen, zo nodig zonder instemming van betrokkenen. Dat kan gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen en andere regelingen. Het adresonderzoek kan bestaan uit een huisbezoek. Om zo min mogelijk bewoners daarmee lastig te vallen gebeurt dat pas bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacy-bescherming en de onderzoekers moeten zich legitimeren.

U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie van uw adres!

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP: wie verhuist moet dat op tijd melden aan de gemeente waar hij of zij gaat wonen. Controleer zelf of u goed staat geregistreerd op MijnOverheid.nl, door in te loggen met uw DigiD. Als u met opzet valse informatie opgeeft bij bijvoorbeeld een verhuizing, kan de gemeente u een boete geven.

Adresonderzoek

Krijgt u post van iemand die niet op uw adres woont? Misschien staat die persoon nog op uw adres ingeschreven. U kunt dan een adresonderzoek laten starten. De gemeente onderzoekt dan waar de persoon woont. Als het onderzoek is afgerond krijgt de persoon die in onderzoek is hier een schriftelijk besluit over. Op http://www.officielebekendmakingen.nl/ wordt dit besluit bekend gemaakt.

De persoon die het onderzoek heeft gestart krijgt geen bericht over dit besluit.

Adresonderzoek starten