Verhuizen binnen Nederland

Woont u in Nederland en verhuist u naar of binnen de gemeente Sittard-Geleen? U kunt dit online doorgeven. Dit kan vanaf 4 weken van te voren tot uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt ook uw gezinsleden meeverhuizen. Als u naar een andere gemeente verhuist, geef de verhuizing dan in die gemeente door. U wordt automatisch bij deze gemeente uitgeschreven. Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Als u met opzet valse informatie doorgeeft bij een verhuizing kan de gemeente u een boete geven.

Doorgeven met DigiD

Let op: Houd uw documenten bij de hand. (Zie: "Wat u nodig heeft")

Wat u nodig heeft

Vul het online formulier in, en voeg een kopie van de volgende documenten toe.

Als u gaat huren: een kopie van het huurcontract

  • de pagina met daarop de naam van de huurder, het nieuwe adres en de startdatum
  • de pagina met handtekening van huurder en verhuurder
  • bij kamerverhuur: een kopie van het volledige contract

Als u gaat kopen: een kopie van het koopcontract

  • de pagina met daarop de naam van de koper, het nieuwe adres en de koopdatum
  • de pagina met handtekening van koper en verkoper.

Als u gaat inwonen

  • Het e-mailadres en het BSN nummer van de hoofdbewoner. Als u de aangifte heeft ingevuld, kan de hoofdbewoner met DigiD inloggen om toestemming van inwoning te geven.
Wat u moet weten
  • als u met opzet valse informatie doorgeeft bij een verhuizing kan de gemeente u een boete geven.
  • meldt u de verhuizing van te voren, dan gaat de adreswijziging in op de dag dat u verhuist.
  • meldt u de verhuizing later dan 5 dagen nadat u bent verhuist, dan gaat de adreswijziging in op de dag van melding.
  • u ontvangt binnen 2 weken na de verhuisdatum een schriftelijke bevestiging op uw nieuwe adres. U kunt dit ook enkele dagen na de verhuisdatum zelf controleren via mijn.overheid.nl.