Verhuizen naar het buitenland

Verblijft u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland, dan moet u dit melden bij de gemeente. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. U moet uw verhuizing melden voordat u vertrekt. Dat kan op zijn vroegst 4 weken van tevoren en op zijn laatst op de dag van uw vertrek. Blijven er geen familieleden wonen op uw oude adres en verhuizen er geen minderjarige kinderen mee, dan kunt u online uw verhuizing naar het buitenland doorgeven.
 

Emigratie online doorgeven


Blijven er één of meerdere familieleden woonachtig op het oude adres, dan moeten de personen die verhuizen persoonlijk aangifte doen in de stadswinkel. Ook als er minderjarige kinderen mee verhuizen moet u met uw kinderen naar de stadswinkel komen. U kunt de aangifte dan niet online of schriftelijk doorgeven. Maak hiervoor een afspraak.
 

Afspraak maken


De gemeente verwerkt binnen een week uw emigratie en geeft deze door aan andere overheidsinstanties.

Wie mag aangifte doen?

  • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen)
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen (alleen als de ouder, voogd of verzorger samen met de minderjarige kinderen naar het buitenland vertrekt)
  • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen)
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen)
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Hoe lang duurt de verwerking van uw verhuizing?

Op de website http://www.mijnoverheid.nl/ kunt u 2 weken na uw verhuisdatum controleren of uw verhuizing verwerkt is.

 

Uitgelicht