Verhuizen naar het buitenland

Verblijft u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland, dan moet u dit melden bij de gemeente. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. U moet uw verhuizing melden voordat u vertrekt. Dat kan op zijn vroegst 4 weken van tevoren en op zijn laatst op de dag van uw vertrek. Blijven er geen familieleden wonen op uw oude adres en verhuizen er geen minderjarige kinderen mee, dan kunt u online uw verhuizing naar het buitenland doorgeven.
 

Let op:
Door grote drukte en de paspoortpiek zijn onze wachttijden voor het maken van een afspraak in onze Stadswinkel op dit moment langer dan u van ons gewend bent. Ook bij online aanvragen kan de afhandeling langer duren. Onze excuses voor het ongemak.

Moet of wilt u een afspraak maken in onze Stadswinkel? Houd hier dan rekening mee en maak op tijd een afspraak. Regelt u het online? Doe dit dan ook op tijd. 

Emigratie online doorgeven


Blijven er één of meerdere familieleden woonachtig op het oude adres, dan moeten de personen die verhuizen persoonlijk aangifte doen in de stadswinkel, ook als er minderjarige kinderen mee verhuizen. U kunt de aangifte dan niet online doorgeven. Maak hiervoor een afspraak en neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Kosten

Het aangeven van een verhuizing naar het buitenland is gratis.

Wie mag aangifte doen?

  • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen)
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen (alleen als de ouder, voogd of verzorger samen met de minderjarige kinderen naar het buitenland vertrekt)
  • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen)
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen)
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Hoe lang duurt de verwerking van uw emigratie?

Op de website http://www.mijnoverheid.nl/ kunt u 2 weken na de datum waarop u geëmigreerd bent controleren of uw emigratie verwerkt is.