Asbest

Wanneer u asbesthoudend materiaal tegenkomt bij sloopwerkzaamheden bent u verplicht dit te melden bij de gemeente. Dat kan online.

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid wanneer asbestvezels vrijkomen en u deze inademt. Asbestvezels kunnen vrij komen als het asbest in slechte staat is, of wanneer asbest ondeskundig wordt verwijderd.
Melden kan via Omgevingsloket Online (OLO). U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Asbest melden met OLO

De gemeente neemt contact met u op over de verwijdering van het asbest.

Asbest afvoeren

In overleg met de gemeente kan besloten worden dat u het asbest zelf naar het milieupark mag brengen. Hou u aan het volgende:

  • Maak het asbest nat
  • Verpak het in een dubbele laag doorzichtig plastic
  • Plak eventuele openingen af met tape
  • Schrijf duidelijk op het pakket "ASBEST"

De milieuparken hebben speciale zakken voor asbestplaten tot 1 meter. U kunt 2 gratis zakken afhalen.