Asbest slopen of verwijderen

Gaat u klussen of verbouwen en/of slopen in een huis dat voor 1994 is gebouwd? Grote kans dat er asbest in het gebouw zit. Asbestvezels zijn schadelijk voor uw gezondheid en daarom moet u altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen. Dit doet u gratis via het Omgevingsloket. 

Naar het Omgevingsloket

 

Mag ik zelf asbest verwijderen?

Hieronder leest u welke vormen van asbest u als particulier wel en niet mag verwijderen:

Zelf verwijderen  

  • Hechtgebonden asbesthoudende geschroefde platen    
  • Asbesthoudende vloertegels en/of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking    
  • Totale hoeveelheid is minder dan 35m2     

Niet zelf verwijderen

  • Gespijkerde platen
  • Dakleien (platte dakpannen)

Mocht uw situatie niet voldoen aan deze voorwaarden, dan moet een gecertificeerd bedrijf het asbest inventariseren en verwijderen. U kunt op www.ascert.nl een geschikt bedrijf vinden.

Hoe verloopt de sloopmelding?

U doet uw sloopmelding via het Omgevingsloket. Een normale procedure verloopt als volgt:

  • Als uw melding niet compleet is, krijgt u daarvan bericht;
  • Uw complete melding wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen; 
  • U hoort binnen 5 werkdagen of u toestemming krijgt om te slopen. Indien het gaat om een sanering die wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf hoort u dit binnen 4 weken.

U krijgt van de RUD-Zuid Limburg, namens uw gemeente, een bewijs van ontvangst van de sloopmelding. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de RUD-Zuid Limburg op telefoonnummer 043 389 73 30.  

Wat doe ik voordat ik start met saneren?

De RUD-Zuid Limburg houdt toezicht op de verwijdering tot en met het storten van het asbest. Meld daarom bij ons via coordinatieteam@rudzl.nl:

  • De startdatum van de sanering. Meld dit minimaal twee werkdagen voordat u begint met de asbestverwijdering
  • Wanneer de asbestsanering gereed is. Doe dit uiterlijk één werkdag nadat de sanering gereed is. Uiteraard mag u dit ook in uw eerste e-mail aan ons melden als de einddatum bekend is.
Wat doe ik met het asbest dat ik verwijder?

Nadat u toestemming heeft gekregen levert u het asbesthoudende materiaal in bij het milieupark. Bekijk hiervoor de website van RWM:

Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal mineralensoorten die bestaan uit bundels microscopische kleine vezels. Sinds 1993 zijn bijna alle toepassingen van asbest verboden. Voor die tijd werd asbest veel gebruikt bij de bouw van huizen. Vaak is het verwerkt in golfplaten (op schuurtjes of een aanbouw), afvoerbuizen en schoorstenen. Maar het zit ook in plafondplaten, vensterbanken en vloerzeil.
Op de site van Milieucentraal vindt u meer informatie over asbest.

Ik zie dat iemand asbest niet goed verwijderd, kan ik dat melden?

U kunt dag en nacht bij de RUD-ZL een melding doorgeven als u denkt dat asbest door derden niet goed verwijderd wordt. Dit kan per telefoon 043 389 73 30 of online via het milieumeldingenformulier.
Wij controleren of er toestemming is, zo niet, dan handhaven we of we informeren de gemeente.