Nota Parkeernormen Sittard-Geleen

Denkt u erover na om in onze stad te (ver)bouwen, een bestaand gebouw uit te breiden, of de functie van een plek te veranderen? Dan moet u voortaan voldoen aan de parkeerplaatsverplichting. Op deze pagina leest u wat dat betekent.

De openbare ruimte wordt steeds zeldzamer. Dat komt doordat er meer functies bij komen in de stad, terwijl er minder ruimte overblijft. Ook zorgen nieuwe economische ontwikkelingen voor extra veel druk op de parkeergelegenheid. Nieuwe ontwikkelingen moeten volgens de Nota Parkeernormen voldoen aan parkeergelegenheid op eigen terrein. Als parkeren op eigen terrein niet mogelijk is, kan de openbare ruimte daar tot zekere hoogte voor worden gebruikt. De initiatiefnemer (degene die de ontwikkeling in gang zet) betaalt dan wel een vergoeding voor de niet-aangelegde parkeerplaatsen. Dat wordt de ‘afkoopregeling’ genoemd.  De gemeente wil via de Nota Parkeernormen de leefbaarheid van onze leefomgeving beschermen. 

Wat is de parkeerplaatsverplichting?

De gemeente heeft als sinds 2005 een parkeerbeleidsplan. Maar om ervoor te zorgen dat we zuinig omgaan met de openbare ruimte, is er aan dat beleidsplan nu een parkeerplaatsverplichting toegevoegd. Die parkeerplaatsverplichting zorgt ervoor dat de vervuiler betaalt. Ontwikkelingen moeten voldoen aan het parkeren op eigen terrein. Daarvoor worden de bouwplannen getoetst aan zogeheten ‘parkeernormen’. Het gevolg is dat de initiatiefnemer zelf voor genoeg parkeergelegenheid moet zorgen. 

Wat als het niet lukt om aan de parkeernormen te voldoen?

In sommige situaties kan het bouwplan echt niet worden aangepast en kan de initiatiefnemer dus niet aan de parkeerplaatsverplichting voldoen. In die situaties kan er naar een vrijstelling (‘ontheffing’) worden gekeken. Aan die vrijstelling is alleen wel een financiële verplichting verbonden. Die verplichting wordt de ‘afkoopregeling’ genoemd. Daarnaast zijn er twee soorten vrijstellingen: de ‘algemene ontheffing’ en de ‘specifieke ontheffing’. De voorwaarden van die vrijstellingen vindt u op Nota Parkeernormen Sittard-Geleen Parkeernormensystematiek (overheid.nl).

Waar hoort de parkeerplaatsverplichting bij?

De parkeerplaatsverplichting is een onderdeel van de bredere ‘Nota Parkeernormen’. Het doel van die nota is: ‘Het vaststellen van gemeentelijke parkeernormen voor nieuwe ruimtelijke plannen en (herstructurerings-)projecten in Sittard-Geleen.’ Dat doel heeft twee redenen:

  1. Het soepeler laten verlopen van de invulling van parkeergelegenheid
  2. Het beschermen van de bereikbaarheid en leefbaarheid van Sittard-Geleen

De Nota Parkeernormen is de vervanging van de Nota Parkeernormensystematiek uit 2005. Die oude nota hield geen rekening met actuele thema’s zoals leegstand, krimp, etc.  Daarom moest de huidige methode van de parkeernormen worden vernieuwd.

Wilt u meer weten?

Lees dan de volledige Nota Parkeernormen op Nota Parkeernormen Sittard-Geleen Parkeernormensystematiek (overheid.nl).