Bouwen en verbouwen

Als u plannen heeft om te bouwen of verbouwen, zijn er zaken waar u rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld of u een vergunning nodig heeft, of er kabels en leidingen liggen. In sommige gevallen kunt u misschien een subsidie krijgen.

 • Omgevingswet

  Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Maar wat is de Omgevingswet? En wat betekent deze wet voor u? Op deze pagina leggen we het aan u uit.

 • Omgevingsvergunning

  Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een boom, het aanleggen van een inrit of sloopwerkzaamheden.

 • Omgevingsloket

  Een omgevingsvergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, een verbouwing of een nieuw bedrijfspand? Checken of u een vergunning nodig heeft? Het kan met het nieuwe Omgevingsloket.

 • Vooroverleg met de gemeente

  Bent u van plan om iets te bouwen of uw woning of bedrijf te veranderen? U kunt direct een omgevingsvergunning aanvragen of uw idee indienen als vooroverleg. Hier leest u welke optie voor u het beste is.

 • Kwaliteitsborging

  Lees hier meer over bouwen onder de wet kwaliteitsborging (de Wkb), de kwaliteitsborger, de bouwmelding en de gereedmelding

 • Adviescommissie Omgevingskwaliteit 

  Bouwplannen waar een vergunning voor nodig is worden beoordeeld door de Adviescommissie omgevingskwaliteit (AOK). De AOK beoordeelt of bouwplannen voldoen aan de gemeentelijke regels voor welstand en monumenten.

 • WOZ waarde en taxatieverslag

  De WOZ waarde wordt vastgesteld door de BsGW. Daarbij wordt gekeken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Er wordt ook rekening gehouden met verschillende andere factoren, zoals onder meer grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen, afwerking. Lees hier meer over de WOZ waarde en taxatieverslag.

 • Starterslening

  Als starter op de woningmarkt kom je misschien in aanmerking voor de starterslening. De starterslening is een aanvullende lening bovenop de gewone (eerste) hypotheek. Deze aanvullende lening kan het gat overbruggen tussen de maximale hypotheek die een bank verstrekt en het bedrag dat nodig is om de eerste woning te kopen.

 • Gebruik van gemeentegrond

  Moet u een container, steiger, hoogwerker, bouwmaterialen of dergelijke plaatsen en gebruikt u daarvoor (een deel van) de openbare weg, dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen.

 • Het riool

  De gemeente legt het riool aan én onderhoudt het riool op openbaar terrein. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het riool op uw eigen terrein.

 • Kadastrale gegevens

  Gegevens van uw eigen perceel kunt u inzien op .mijnoverheid.nl. Wanneer u kadastrale gegevens nodig heeft van een ander perceel kunt u deze opvragen bij het Kadaster.

 • Subsidies voor aanpassingen aan het klimaat

  Als u uw huis en uw tuin aanpast aan de veranderingen in het klimaat, bent u beter beschermt tegen warmte in huis én tegen wateroverlast bij felle regenbuien. Wat kunt u doen om uw huis en tuin aan te passen? 

 • Subsidie afkoppelen regenwater

  Regenwater is een bron van het leven. Onze natuur heeft schoon regenwater nodig en daarom hoort het niet in het riool.

 • Bouwarchief of bouwdossier

  Wilt u een bouwtekening of een bouwdossier van een gebouw in de gemeente Sittard-Geleen bekijken? Dan kunt u daarvoor hier een aanvraag indienen. 

 • Aankopen reststroken

  Reststroken zijn stukjes gemeentegrond van maximaal 150m² die geen openbare functie (meer) vervullen en die grenzen aan particuliere woningen. Als er naast uw woning gemeentegrond ligt (een reststrook), kunt u een aanvraag doen om die grond te kopen.

 • Asbest slopen of verwijderen

  Gaat u klussen of verbouwen en/of slopen in een huis dat voor 1994 is gebouwd? Grote kans dat er asbest in het gebouw zit. Asbestvezels zijn schadelijk voor uw gezondheid en daarom moet u altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen. Dit doet u gratis via het Omgevingsloket.

 • PFAS

  PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Het zijn ongeveer zesduizend stoffen, die van nature niet in het milieu voorkomen. De stoffen zijn brandwerend en water- en vuilafstotend. PFAS komen terug in tal van producten, zoals anti-aanbakpannen, verf, tapijten, blusschuim en kleding.

 • PAS

  Sinds 2015 werkte de overheid met PAS (Programma Aanpak Stikstof) om de hoeveelheid stikstof in de natuur te verminderen en toch economische onwikkelingen mogelijk te maken. De Raad van State heeft inmiddels geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof niet meer gebruikt mag worden als basis voor toestemmingsverlening.

 • Nota Parkeernormen Sittard-Geleen

  Denkt u erover na om in onze stad te (ver)bouwen, een bestaand gebouw uit te breiden, of de functie van een plek te veranderen? Dan moet u voortaan voldoen aan de parkeerplaatsverplichting. Op deze pagina leest u wat dat betekent.

 • Bestemmingsplannen herzien

  Mogelijk passen uw bouw- of ontwikkelplannen niet binnen de geldende bestemmingsplannen. Een herziening van het bestemmingsplan aanvragen is op dit moment niet aan te raden. Hier leest u waarom dat is, en welke procedure u beter kunt volgen.