PAS

Sinds 2015 werkte de overheid met PAS (Programma Aanpak Stikstof) om de hoeveelheid stikstof in de natuur te verminderen en toch economische onwikkelingen mogelijk te maken. De Raad van State heeft inmiddels geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof niet meer gebruikt mag worden als basis voor toestemmingsverlening.

Wat is PAS?

Sinds 2015 werkte de overheid met PAS (Programma Aanpak Stikstof) om de hoeveelheid stikstof in de natuur te verminderen en toch economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Wie iets wilde ondernemen waardoor stikstof terecht komt in een Natura 2000-gebied (beschermd natuurgebied), kon hiervan gebruikmaken. Op basis van het PAS werd vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof niet meer gebruikt mag worden als basis voor toestemmingverlening.

Effect van de PAS-uitspraak

De consequentie van de PAS-uitspraak is dat bij vrijwel elke activiteit waarvoor vergunning nodig is, naast de reguliere vergunning, ook nog nagegaan moet worden of er een natuurvergunning nodig is. Natuurvergunningen (bevoegdheid van de provincie) moeten worden verleend op basis van de Wet natuurbescherming.

Meer informatie