Starterslening

Als starter op de woningmarkt komt u misschien in aanmerking voor de starterslening. De starterslening is een aanvullende lening bovenop de gewone (eerste) hypotheek. Deze aanvullende lening kan het gat overbruggen tussen de maximale hypotheek die een bank verstrekt en het bedrag dat nodig is om de eerste woning te kopen.

Met deze lening bieden we starters een steuntje in de rug om een eerste koopwoning in onze gemeente mogelijk te maken.

Voor wie?

De starterslening is bedoeld voor jonge starters die de financiering van hun eerste koophuis niet rondkrijgen. De maximale starterslening is € 40.000. 

Hoe werkt de starterslening?

De starterslening is een aanvullende lening. U vraagt deze aan bij de gemeente via het digitale aanvraagformulier (via DigiD). Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden, dan ontvangt u van ons binnen vier tot acht weken een toewijzingsbesluit per post of e-mail. Als de aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u een afwijzingsbesluit.

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag

Aanvragen


De starterslening wordt uitgevoerd door Stichting Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Met een positief besluit van de gemeente kunt u de starterslening bij SVn aanvragen. U kunt de aanvraag bij SVn indienen als u een akkoord hebt over de koopsom; de ondertekende koopovereenkomst moet binnen twee weken na de aanvraag zijn ingeleverd. Na een financiële toets beslist SVn of de starterslening wordt toegekend en voor welk bedrag. De totale aanvraagprocedure van een starterslening duurt circa drie maanden.

Meer info en voorwaarden

Uitgebreide informatie over de starterslening vindt u op www.svn.nl. U kunt hier ook een proefberekening maken om te kijken of u in aanmerking komt voor een starterslening. 

Aandachtspunten

  • De starterslening kan alleen door de koper van de woning worden aangevraagd en niet door tussenpersonen en/of derden (zoals een financieel adviseur/hypotheekverstrekker). 
  • In verband met de Privacy wetgeving corresponderen wij over de aanvraag alleen met de aanvrager (koper van de woning) en niet met tussenpersonen/derden.
  • De communicatie over uw aanvraag loopt via SVn. SVn bepaalt de hoogte van de starterslening. Als u een lager bedrag (dus afwijkend bedrag) wilt lenen, moet u dit direct communiceren met de SVn, zodat zij hier rekening mee kunnen houden.