Aankopen reststroken

Reststroken zijn stukjes gemeentegrond van maximaal 150m² die geen openbare functie (meer) vervullen en die grenzen aan particuliere woningen. Als er naast uw woning  gemeentegrond ligt (een reststrook), kunt u een aanvraag doen om die grond te kopen.

Voorwaarden

Om te kunnen beoordelen of de gemeentegrond in aanmerking komt voor verkoop, toetsen we de aanvraag op gemeentelijke belangen en beleid. Denk dan aan zaken als:

  • maakt de grond deel uit van een beeldbepalende of functionele groenvoorziening?
  • is deze strook van belang voor gemeentelijke ontwikkelingen?
  • liggen er kabels en leidingen?
  • komt de verkeersveiligheid in het gedrang?
  • kunnen we na verkoop de omliggende gemeentegrond nog efficiënt beheren en onderhouden?

Kosten

Bij de verkoop van reststroken hanteert de gemeente vaste verkoopprijzen per vierkante meter. Deze prijzen zijn als volgt:

  • Grond in de zone "voortuin" (blauw op de tekening) : € 17,90/m² k.k.
  • Grond in de zone "zij- en achtertuin" (geel op de tekening):  € 45,10/m² k.k.
  • Grond in de zone "weide" (groen op de tekening):  € 22,60/m² k.k.

Aanvraag

Om een aanvraag te doen voor het kopen van een reststrook kunt u het aanvraagformulier invullen, ondertekenen en naar de gemeente sturen. De behandelingstermijn bedraagt ongeveer 3 maanden.

Beheernota verkoop reststroken

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 046.