Absbroek, Geleen

In het gebied tussen de Rijksweg-Noord Geleen, de spoorlijn Sittard-Heerlen, de Middenweg en het Landschapspark zijn de voorbereidingen gestart voor de nieuwe woonwijk: Absbroek. In de afgelopen maanden is al door archeologen onderzoek in de bodem gedaan. Ze hebben op een paar plaatsen oude resten gevonden. In de komende maanden wordt verder gegraven. De officiële naam van de nieuwe wijk is Absbroek. In de volksmond en bij de projectontwikkelaar heet de nieuwe wijk Nieuw-Absbroek. We hebben het dan over dezelfde nieuwe wijk.

Straatnamen

De straatnamen zijn al bekend. Lees hier hoe de straten in de nieuwe wijk Absbroek gaan heten:

  • Heerenland, voor de weg die toegang geeft naar de wijk vanaf de Rijksweg Noord Geleen;
  • Heerenlanderf, voor het deel van de weg links boven de Absbroeklaan, deze haakt ook aan op Hansput;
  • Hansput, voor het deel van de weg dat de verbinding vormt tussen het Heerlenlanderf en De Rein;
  • De Rein, voor het deel van de weg langs de buitenrand van de wijk;
  • Heijense put, voor het deel van de weg rond de kleine open plek aan de buitenrand;
  • Het Veeven, voor het deel van de weg vanaf het einde van De Rein;
  • Craveldweg, voor het deel van de weg tussen De Rein en Heerenlanderf;
  • Bovenste Craveldweg, voor het deel van de weg tussen de Craveldweg en Hansput;
  • De Driesch, voor het deel van de weg van de linker buitenrand van de wijk naar de Craveldweg;
  • De Lepel, voor het deel van de weg tussen de Het Veeven en Heerenland.

plattegrond met straatnamen van Absbroek

Op deze afbeelding ziet u waar de nieuwe woonwijk wordt gebouwd:

Woonwijk waar wordt gebouwd

Terrein wordt klaar gemaakt voor het bouwen

Er is een aarden wal gemaakt van 1,5 meter hoog. Deze wal vormt de rand van de nieuwe woonwijk. Op de wal planten we bomen en struiken. Het wordt een mooie groene rand van de nieuwe woonwijk. Nu werkt de aannemer aan het terrein, het wordt klaar gemaakt om er straks op te kunnen bouwen. Ze maken het riool en de ondergrond voor de wegen. In november leggen de nutsbedrijven ook al kabels en leidingen. 

Werkzaamheden-Nieuw-Absbroek afbeelding 1

Werkzaamheden-Nieuw-Absbroek afbeelding 2

Werkzaamheden-Nieuw-Absbroek afbeelding 3

Werkzaamheden-Nieuw-Absbroek afbeelding 4

Vragen

Heeft u een vraag of wenst u meer informatie over de nieuwe woonwijk? Stuur dan een e-mail via ‘Contact’ op de website van Absbroek: www.nieuwbouw-nieuwabsbroek.nl .

Meer informatie over Absbroek