Actuele werkzaamheden

Een overzicht van de actuele werkzaamheden en eventuele verkeershinder in Sittard-Geleen

 • Corio Glana Highlight 20, Fase 1 - Geleenbeekdal tussen Middenweg en Agricolastraat, Sittard

  Waterschap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen en Provincie Limburg werken onder de noemer Corio Glana nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en Agricolastraat in Sittard.

 • Everstraat en Veeweg, Einighausen

  De riolering in de Everstraat en de Veeweg moet vernieuwd worden. We leggen een gescheiden riolering aan, één voor vuil water en één voor regenwater. De inrichting van deze straten krijgt daarna een opknapbeurt. De werkzaamheden starten op 22 augustus.

 • Groot onderhoud wegen, heel Sittard-Geleen

  Wij knappen de wegen voor u op! In het kader van het Groot Onderhoud Wegen 2022 wordt op diverse locaties in Sittard-Geleen aan de wegen gewerkt. Waar nodig worden wegen en trottoirs vernieuwd, bomen vervangen en verkeersmaatregelen aangelegd. De omwonenden worden per brief geïnformeerd.

 • Langs de Geleenbeek, Daniken Geleen en Munstergeleen

  In opdracht van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) wordt de rioolpersleiding langs de Geleenbeek in Daniken Geleen en in een deel van Munstergeleen vervangen.

 • Pastoor Vonckenstraat en omgeving, Geleen – werkzaamheden WML en Enexis

  Watermaatschappij Limburg en Enexis vervangen in de Pastoor Vonckenstraat, de Joannesstraat, de Carmelietenstraat, de Eloystraat, de Antoniusstraat en de Van Lennepstraat de water- en gasleidingen.

 • Rioolinspecties, diverse locaties

  In Sittard vinden reinigings- en inspectiewerkzaamheden plaats in de riolering. De werkzaamheden vinden plaats in juli en augustus. De aanwonenden en bedrijven worden per brief door de aannemer geïnformeerd.

 • Spoorwerkzaamheden, Sittard-Geleen

  ProRail voert regelmatig onderhoud en werkzaamheden uit aan het spoor en in de stationsomgeving (emplacement).

 • Veestraat, Sittard

  De spoorbrug in de Sittardse wijk Sanderbout blijft voorlopig dicht. De brug werd begin april afgesloten voor autoverkeer voor een uitgebreide inspectie naar de onderhoudstoestand. ProRail en de gemeente willen op grond van de onderzoeksresultaten zorgvuldig afwegen wat de juiste vervolgstap zou moeten zijn.

 • Westelijke Randweg, Geleen: Hellingstockstraat en Parallelweg, aanleg grondwallen

  Aan de Parallelweg en Hellingstockstraat te Geleen komen twee grondwallen die worden ingericht als een groene uitzicht- en recreatielocatie met wandelpaden Het wordt een aantrekkelijk gebied voor de omwonenden met een kruidenrijk grasland, bomen en paden waar het aangenaam wordt een ommetje te maken.