Actuele werkzaamheden

Een overzicht van de actuele werkzaamheden en eventuele verkeershinder in Sittard-Geleen

 • Bloemenmarkt-Seringenlaan en Waterstraat-Tunnelstraat, Geleen

  Aanleg regenwaterbuffers.

 • Corio Glana Highlight 20, Fase 1 - Geleenbeekdal tussen Middenweg en Agricolastraat, Sittard

  Waterschap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen en Provincie Limburg werken onder de noemer Corio Glana nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en Agricolastraat in Sittard.

 • Heistraat en Mauritsweg, Einighausen

  De Brandstraat en het plein voor de kerk in Einighausen kampten al geruime tijd met wateroverlast tijdens hevige regenbuien. Om deze reden is de riolering vernieuwd in de Mauritsweg vanaf de Urmonderbaan en de Heistraat tot voorbij de Pastoor Bastinstraat.

 • Keulse Baan en Winston Churchilllaan, Sittard

  In de Keulse Baan en de Winston Churchilllaan wordt het asfalt vervangen.

 • Overkapping trappenhuizen Odaparking Sittard

  Hier vindt u informatie over de geplande werkzaamheden aan de trappenhuizen van de Odaparking. Deze worden vanaf 22 maart door bouwbedrijf Van Wijnen in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen uitgevoerd.

 • Raadskuilderweg en Lintjesweg, ondertunneling

  ProRail en de gemeente Sittard-Geleen hebben samen onderzoek verricht naar de verbetering van de veiligheid op de onbewaakte spoorwegovergangen aan de Raadskuilderweg en Lintjesweg in Geleen. Uit het onderzoek is gebleken dat voor beide locaties de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel de meeste veiligheid biedt.

 • Rioolrenovaties, diverse locaties in heel Sittard-Geleen

  In heel Sittard-Geleen vinden reinigings-, inspectie- en reparatiewerkzaamheden plaats in de riolering. De werkzaamheden vinden plaats vanaf februari tot juli. De aanwonenden worden per brief door de aannemer geïnformeerd.

 • Spoorwerkzaamheden, Sittard-Geleen

  ProRail voert regelmatig onderhoud en werkzaamheden uit aan het spoor en in de stationsomgeving (emplacement).

 • Veestraat, Sittard

  De spoorbrug in de Sittardse wijk Sanderbout blijft voorlopig dicht. De brug werd begin april afgesloten voor autoverkeer voor een uitgebreide inspectie naar de onderhoudstoestand. ProRail en de gemeente willen op grond van de onderzoeksresultaten zorgvuldig afwegen wat de juiste vervolgstap zou moeten zijn.

 • Wijk Limbrichterveld-Noord

  Eind 2020 wordt gestart met de uitbreiding van Het Groene Net in Limbrichterveld Noord, om de wijk aardgasvrij te maken. Dit voornemen is onderdeel van de Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord.