Actuele werkzaamheden

Een overzicht van de actuele werkzaamheden en eventuele verkeershinder in Sittard-Geleen

 • Corio Glana Highlight 20, Fase 1 - Geleenbeekdal tussen Middenweg en Agricolastraat, Sittard

  Waterschap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen en Provincie Limburg werken onder de noemer Corio Glana nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en Agricolastraat in Sittard.

 • Dijk en Oude Veerstraat, Grevenbicht

  De Dijk en de Oude Veerstraat in Grevenbicht worden opgeknapt.

 • Dr. Nolenslaan, Sittard

  De Dr. Nolenslaan in Sittard wordt opgeknapt. De werkzaamheden duren vanaf 30 augustus tot eind december. De omwonenden zijn per brief geïnformeerd.

 • Kerenshofweg, Geleen start en afronding fase C

  De Kerenshofweg krijgt nieuw asfalt, er wordt in drie fases gewerkt. Fase 1 en 2 zijn klaar. Het wegprofiel rondom gate 5 is aangepast om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te vergroten. Fase 3 duurt van maandag 30 augustus tot en met vrijdag 8 oktober.

 • Lintjesweg, Geleen - ondertunneling

  ProRail en de gemeente Sittard-Geleen hebben samen onderzoek verricht naar de verbetering van de veiligheid op de onbewaakte spoorwegovergangen aan de Raadskuilderweg en Lintjesweg in Geleen. Uit het onderzoek is gebleken dat voor beide locaties de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel de meeste veiligheid biedt.

 • Nusterweg, Sittard - reconstructie

  De Nusterweg vanaf de Dr. Philipsstraat tot aan de Dr. Nolenslaan wordt opgeknapt. De gemeente Sittard-Geleen gaat het zuidelijke deel van de Nusterweg, tussen de Dr. Nolenslaan en de Dr. Philipsstraat herinrichten.

 • Overkapping trappenhuizen Odaparking Sittard

  Hier vindt u informatie over de geplande werkzaamheden aan de trappenhuizen van de Odaparking. Deze worden vanaf 22 maart door bouwbedrijf Van Wijnen in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen uitgevoerd.

 • Raadskuilderweg, Geleen - ondertunneling

  ProRail en de gemeente Sittard-Geleen hebben samen onderzoek verricht naar de verbetering van de veiligheid op de onbewaakte spoorwegovergangen aan de Raadskuilderweg en Lintjesweg in Geleen. Uit het onderzoek is gebleken dat voor beide locaties de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel de meeste veiligheid biedt.

 • Rioolrenovaties, diverse locaties in heel Sittard-Geleen

  In heel Sittard-Geleen vinden reinigings-, inspectie- en reparatiewerkzaamheden plaats in de riolering. De werkzaamheden vinden plaats vanaf februari tot juli. De aanwonenden worden per brief door de aannemer geïnformeerd.

 • Sloop luchtbrug stadswinkel, Geleen

  Het oude stadhuis van Geleen wordt verkocht. De luchtbrug, die het oude stadhuis met de stadswinkel verbindt wordt daarom binnenkort gesloopt.

 • Spoorwerkzaamheden, Sittard-Geleen

  ProRail voert regelmatig onderhoud en werkzaamheden uit aan het spoor en in de stationsomgeving (emplacement).

 • Veestraat, Sittard

  De spoorbrug in de Sittardse wijk Sanderbout blijft voorlopig dicht. De brug werd begin april afgesloten voor autoverkeer voor een uitgebreide inspectie naar de onderhoudstoestand. ProRail en de gemeente willen op grond van de onderzoeksresultaten zorgvuldig afwegen wat de juiste vervolgstap zou moeten zijn.

 • Voetpad, Grevenbicht-Obbicht

  Op 14 juni zijn de werkzaamheden gestart voor de aanleg van een voetpad tussen Grevenbicht en Obbicht. Het nieuwe pad is een initiatief van de Stichting Beegse Maasvallei en het actieprogramma vrijetijdseconomie Sittard-Geleen 2020-2022. Het Consortium Grensmaas zorgt voor de aanleg van het pad.

 • Wegwerkzaamheden, heel Sittard-Geleen

  Wij knappen de wegen voor u op! In het kader van het Groot Onderhoud Wegen 2021 wordt op diverse locaties in Sittard-Geleen aan de wegen gewerkt. De omwonenden worden per brief geïnformeerd.

 • Wijk Limbrichterveld-Noord

  Eind 2020 wordt gestart met de uitbreiding van Het Groene Net in Limbrichterveld Noord, om de wijk aardgasvrij te maken. Dit voornemen is onderdeel van de Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord.