Actuele werkzaamheden

Een overzicht van de actuele werkzaamheden en eventuele verkeershinder in Sittard-Geleen

 • Corio Glana Highlight 20, Fase 1 - Geleenbeekdal tussen Middenweg en Agricolastraat, Sittard

  Waterschap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen en Provincie Limburg werken onder de noemer Corio Glana nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en Agricolastraat in Sittard.

 • Dijk en Oude Veerstraat, Grevenbicht

  De Dijk en de Oude Veerstraat in Grevenbicht worden opgeknapt.

 • Dr. Nolenslaan, Sittard – aanleg Het Groene Net

  In de Dr. Nolenslaan in Sittard worden, in opdracht van Ennatuurlijk, de leidingen aangelegd voor aansluiting op warmtenet van Het Groene Net.

 • Hubertushuis, Oud-Geleen

  Bij het Hubertushuis in Geleen wordt de parkeerplaats vergroot en opnieuw ingericht. Er wordt ook een ondergrondse regenwaterbuffer aangelegd.

 • Kerenshofweg, Geleen

  De Kerenshofweg krijgt van maandag 14 juni tot woensdag 4 augustus nieuw asfalt, er wordt in twee delen gewerkt. Tevens wordt het wegprofiel rondom gate 5 aangepast om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te vergroten.

 • Lintjesweg, Geleen - ondertunneling

  ProRail en de gemeente Sittard-Geleen hebben samen onderzoek verricht naar de verbetering van de veiligheid op de onbewaakte spoorwegovergangen aan de Raadskuilderweg en Lintjesweg in Geleen. Uit het onderzoek is gebleken dat voor beide locaties de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel de meeste veiligheid biedt.

 • Overkapping trappenhuizen Odaparking Sittard

  Hier vindt u informatie over de geplande werkzaamheden aan de trappenhuizen van de Odaparking. Deze worden vanaf 22 maart door bouwbedrijf Van Wijnen in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen uitgevoerd.

 • Raadskuilderweg, Geleen - ondertunneling

  ProRail en de gemeente Sittard-Geleen hebben samen onderzoek verricht naar de verbetering van de veiligheid op de onbewaakte spoorwegovergangen aan de Raadskuilderweg en Lintjesweg in Geleen. Uit het onderzoek is gebleken dat voor beide locaties de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel de meeste veiligheid biedt.

 • Rioolrenovaties, diverse locaties in heel Sittard-Geleen

  In heel Sittard-Geleen vinden reinigings-, inspectie- en reparatiewerkzaamheden plaats in de riolering. De werkzaamheden vinden plaats vanaf februari tot juli. De aanwonenden worden per brief door de aannemer geïnformeerd.

 • Sloop luchtbrug stadswinkel, Geleen

  Het oude stadhuis van Geleen wordt verkocht. De luchtbrug, die het oude stadhuis met de stadswinkel verbindt wordt daarom binnenkort gesloopt.

 • Spoorwerkzaamheden, Sittard-Geleen

  ProRail voert regelmatig onderhoud en werkzaamheden uit aan het spoor en in de stationsomgeving (emplacement).

 • Veestraat, Sittard

  De spoorbrug in de Sittardse wijk Sanderbout blijft voorlopig dicht. De brug werd begin april afgesloten voor autoverkeer voor een uitgebreide inspectie naar de onderhoudstoestand. ProRail en de gemeente willen op grond van de onderzoeksresultaten zorgvuldig afwegen wat de juiste vervolgstap zou moeten zijn.

 • Wegwerkzaamheden, heel Sittard-Geleen

  Wij knappen de wegen voor u op! In het kader van het Groot Onderhoud Wegen 2021 wordt op diverse locaties in Sittard-Geleen aan de wegen gewerkt. De omwonenden worden per brief geïnformeerd.

 • Wijk Limbrichterveld-Noord

  Eind 2020 wordt gestart met de uitbreiding van Het Groene Net in Limbrichterveld Noord, om de wijk aardgasvrij te maken. Dit voornemen is onderdeel van de Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord.