Actuele werkzaamheden

Een overzicht van de actuele werkzaamheden en eventuele verkeershinder in Sittard-Geleen

 • Beekhoverstraat, Geleen - opknapbeurt boomkruisbeeld

  Het in een boom ingegroeide kruisbeeld op de hoek van de Beekhoverstraat/Kinkenweg wordt opgeknapt. Het kruisbeeld verkeert in zeer slechte staat. Met het aanbrengen van enkele beschermende lagen hopen we het beeld nog enkele jaren te kunnen behouden voor het straatbeeld.

 • Corio Glana Highlight 20, Fase 1 - Geleenbeekdal tussen Middenweg en Agricolastraat, Sittard

  Waterschap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen en Provincie Limburg werken onder de noemer Corio Glana nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en Agricolastraat in Sittard.

 • De Haese, Geleen

  In de buurt De Haese in Geleen-Noord werken we in samenwerking met Projectontwikkelaar De Haese C.V. aan de realisering van bouwplannen voor de laatste bouwlocaties.

 • Den Tempel, Sittard

  Winkelgebied Den Tempel in Sittard-Centrum wordt opgeknapt. De winkels zijn bereikbaar tijdens de werkzaamheden.

 • Heel Sittard-Geleen – asfalteringswerkzaamheden

  In het kader van het Groot Onderhoud Wegen zijn in diverse straten reparaties nodig aan het asfalt en goten of bermen. De bewoners van deze straten krijgen voor de aanvang van de werkzaamheden een brief van de aannemer.

 • Heistraat en Mauritsweg, Einighausen

  De Brandstraat en het plein voor de kerk in Einighausen kampen al geruime tijd met wateroverlast tijdens hevige regenbuien. Om deze reden wordt de riolering vernieuwd in de Mauritsweg vanaf de Urmonderbaan en de Heistraat tot voorbij de Pastoor Bastinstraat.

 • Heistraat Geldersestraat Sittard

  De Heistraat, van de Rijksweg Noord tot de aan Nusterweg én de Geldersestraat worden opnieuw ingericht. In een deel van de Heistraat moet ook de riolering vernieuwd worden.

 • Keulse Baan en Winston Churchilllaan, Sittard

  Vanaf 21 september wordt in de Keulse Baan en de Winston Churchilllaan het asfalt vervangen.

 • Napoleonbaan Noord, Geleen

  De riolering in de Napoleonbaan Noord is aan vernieuwing toe. Daarvoor wordt de straat opengebroken. Ook de kruising Napoleonbaan Noord / Einighauserweg met de verkeerslichten wordt vernieuwd. Daarna wordt de straat opnieuw ingericht.

 • President Kennedysingel/Swentiboldstraat/Keulsebaan e.o., Sittard

  De gebouwen van de brandweerkazerne, de bibliotheek, het politiebureau en de DaCapo-school in de omgeving President Kennedysingel – Broeksittarderweg – Swentiboldstraat/Keulsebaan – Lahrstraat worden afgebroken. De vrijgekomen locaties worden opnieuw bebouwd. Op de huidige plek van de bibliotheek is de nieuwe brandweerkazerne gepland.

 • Rioolrenovaties, diverse locaties in heel Sittard-Geleen

  In heel Sittard-Geleen worden op diverse locaties frees- en renoveringswerkzaamheden aan de riolering uitgevoerd.

 • Spoorwerkzaamheden, Sittard-Geleen

  ProRail voert regelmatig onderhoud en werkzaamheden uit aan het spoor en in de stationsomgeving (emplacement).

 • Veestraat, Sittard

  De spoorbrug in de Sittardse wijk Sanderbout blijft voorlopig dicht. De brug werd begin april afgesloten voor autoverkeer voor een uitgebreide inspectie naar de onderhoudstoestand. ProRail en de gemeente willen op grond van de onderzoeksresultaten zorgvuldig afwegen wat de juiste vervolgstap zou moeten zijn.

 • Wijk Limbrichterveld-Noord

  Eind 2020 wordt gestart met de uitbreiding van Het Groene Net in Limbrichterveld Noord, om de wijk aardgasvrij te maken. Dit voornemen is onderdeel van de Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord.