Gulicksestraat, Sittard

We vernieuwen de riolering in de Gulicksestraat. We leggen een gescheiden riolering aan, één voor vuil water en één voor regenwater. De inrichting van deze straat krijgt daarna een opknapbeurt.

Planning

Vanaf maandag 4 september is de Gulicksestraat vanaf de kruising met de Geleenstraat afgesloten. De aannemer werkt in 3 fases. In fase 1 vervangen ze het riool en richten ze de weg opnieuw in tot en met huisnummer 35. We verwachten dat fase 1 ongeveer 6 weken duurt. Het vak waarin ze aan het werk zijn is altijd afgesloten voor het verkeer én voor het parkeren. De bewoners krijgen voor iedere fase een brief van de aannemer met informatie over de werkzaamheden. Op deze afbeelding ziet u de nieuwe indeling van de weg:

Gulicksestraat Sittard nieuwe indeling van de weg

Parkeren 

Buiten het vak waarin ze aan het werk zijn kan geparkeerd worden. Ook in de straten eromheen. Maar wel alleen in de parkeervakken, want de aan- en afvoer van materialen gaat via de Gulicksestraat richting de Jans Kamperweg. En daar is ruimte voor nodig. In de Jans Kamperweg en de Geleenstraat kan aan beide zijden van de weg geparkeerd worden. In de Doctor Poelslaan komt een tijdelijk verbod om te parkeren aan de kant van de huizen. Parkeren kan dan éven alleen aan de kant van het grasveld. Dit is bij de afdeling Handhaving van de gemeente bekend. Op verzoek van de bewoners van de Gulicksestaat zijn de parkeerboxen aan de achterkant van de even huisnummers alleen bereikbaar via de Doctor Poelslaan. Aan de andere kant wordt het straatje tijdelijk afgesloten.

Uitvoerder

Aannemer Den Ouden Infra voert de werkzaamheden voor ons uit. 

Het nieuwe ontwerp

De bewoners hebben hun aandachtspunten voor de straat met ons gedeeld. Waar mogelijk zijn deze aandachtspunten opgenomen in het voorlopig ontwerp. Tijdens een bewonersbijeenkomst is dit voorlopig ontwerp met de bewoners besproken.

Info en vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Kevin Hendrix via kevin.hendrix@sittard-geleen.nl of met wijkcoördinator Jeu Lochs via jeu.lochs@sittard-geleen.nl of bel naar telefoonnummer 14 046.