Schootsvelden, Sittard - Fase 3

De historische grachten in de Oostelijke Schootsvelden in Sittard hebben binnenkort allemaal water. De grachten, waar nu nog geen water in staat, worden daarvoor vanaf 12 juli dieper uitgegraven.

Op de foto's  ziet u een impressie van de werkzaamheden en hoe het eruit gaat zien. Klik op een foto om deze te vergroten 

Foto beeld-Oostelijke-Schootsvelden-Sittard-juli-2023

 Schootsvelden Sittard Schootsvelden Sittard

Daarna krijgen de grachten water via een verbinding met de gracht bij de Ursulinentuin. Die verbinding komt onder de grond te liggen en wordt via een boring gerealiseerd.

Planning

Woensdag 5 juli tussen 18.00 en 19.30 uur is het projectteam in het Toon Hermans Huis aan de Paardestraat 31 aanwezig om vragen te beantwoorden. De werkzaamheden starten op 12 juli en worden in 4 fases uitgevoerd:

Fase 1: 12 juli – 28 juli

Woensdag 12 juli start aannemer Mourik Infra b.v. met het verdiepen van de gracht bij de Stadswal en wordt het nieuwe riool in de tuin van het Toon Hermans Huis gemaakt. Op hetzelfde moment wordt een leiding gelegd vanuit de fietsenstalling ’t Gelokkige Fitske richting de gracht Stadswal. Dat doen ze met een boring die onder de grond gestuurd wordt. Deze leiding wordt gebruikt om water vanuit de vijver bij Achter Fort Picard in de grachten te krijgen. De boring wordt gedaan op een diepte van maar liefst 7 meter. De bewoners hebben geen last van deze werkzaamheden. Het materieel wordt opgesteld in de fietsenstalling. De fietsenstalling wordt vanaf 12 juli even verplaatst naar een plek naast de voetgangersingang van de Odaparking. Op vrijdag 28 juli is fase 1 klaar. Dan begint de bouwvakantie. 

Fase 2: 21 augustus (na de bouwvakantie) – 6 september

Maandag 21 augustus starten ze met het waterdicht maken van de grachten van de Stadswal. Het bouwverkeer rijdt dan via de President Kennedysingel.

Fase 3: 28 augustus – 15 september

Maandag 28 augustus starten de werkzaamheden aan het riool in de Paardestraat. Dit is de eerste fase waarin het auto- en vrachtverkeer omgeleid wordt. De weg wordt in twee delen verdeeld. Daardoor blijft genoeg ruimte over voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten om het werkvak veilig te passeren. Op deze kaart zie u de omleiding voor het verkeer:

Afbeelding kaart Oostelijke-Schootsvelden-fase-3-omleiding-juli-2023
Klik op de afbeelding om deze te vergroten 

Fase 4: 6 september – 6 oktober

Vanaf 6 september starten ze met het aanleggen van het nieuwe riool bij Achter Fort Picard richting de fietsenstalling ’t Gelokkige Fitske. Na het afronden van deze werkzaamheden wordt de fietsenstalling ’t Gelokkige Fitske op 25 september weer opengesteld en komt de tijdelijke fietsenstalling te vervallen. Op hetzelfde moment worden de werkzaamheden in de grachten afgerond. In deze fase zetten ze ook voetgangersbruggen over de grachten van de Stadswal op hun nieuwe plek.

Aannemer

Firma Mourik Infra b.v.

Contact

Als u vragen heeft kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met omgevingsmanager, Ruud Looyen, via telefoonnummer 06 -57 03 93 45 of via het e-mailadres ruud@consulinfra.nl. In geval van een calamiteit is hij 24/7 telefonisch bereikbaar. Tijdens de bouwvakantie, van 29 juli tot en met 20 augustus, kunt u met uw vragen terecht bij het Klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 14 046.