Oud-Geleen, historische kern

Een deel van Oud-Geleen is een beschermd dorpsgezicht. Om een goede basis te leggen voor toekomstige plannen in de openbare ruimte gaan we binnenkort aan de slag met het Masterplan Openbare Ruimte Oud-Geleen. In dit plan wordt ingegaan op hoe de openbare ruimte binnen het beschermd dorpsgezicht ontwikkeld kan worden.

In dit plan wordt ingegaan op hoe de openbare ruimte binnen het beschermd dorpsgezicht ontwikkeld kan worden. Met het plan wordt de basis gelegd voor thema’s als groen, water, verkeersafwikkeling, parkeren, verblijven, verlichting, wonen en economie.

Op 7 mei 2018 hebben we samen met inwoners en ondernemers van Oud-Geleen in het Hubertushuis gesproken over hoe de historische kern van Oud-Geleen en de inrichting van de openbare ruimte ervaren wordt. Ook keken we samen naar wat beter kan of anders moet. Deze aandachtspunten worden meegenomen bij het opstellen van het Masterplan Openbare Ruimte Oud-Geleen.

Wilt u meedenken of deelnemen aan de werkgroep over dit masterplan? Wilt u zich dan voor 21 mei melden bij arno.gorissen@sittard-geleen.nl of bij peter.hulsman@sittard-geleen.nl of guy.limpens@sittard-geleen.nl. Het kan ook telefonisch via telefoonnummer 14 046. De eerste bijeenkomst van de werkgroep is op 28 mei 2018. De werkgroepleden ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met gemeentelijk ontwerper Peter Hulsman of wijkcoördinator Arno Gorissen. Beide heren zijn bereikbaar via het telefoonnummer 14 046 of via mail: peter.hulsman@sittard-geleen.nl of arno.gorissen@sittard-geleen.nl.