Oud-Geleen, historische kern

Een deel van Oud-Geleen is een beschermd dorpsgezicht. Om een goede basis te leggen voor toekomstige plannen in de openbare ruimte gaan we binnenkort aan de slag met het Masterplan Openbare Ruimte Oud-Geleen. In dit plan wordt ingegaan op hoe de openbare ruimte binnen het beschermd dorpsgezicht ontwikkeld kan worden.

Met het plan wordt de basis gelegd voor thema’s als groen, water, verkeersafwikkeling, parkeren, verblijven, verlichting, wonen en economie.

Samen met inwoners en ondernemers van Oud-Geleen is gesproken over hoe de historische kern van Oud-Geleen en de inrichting van de openbare ruimte ervaren wordt. Ook is samen gekeken naar wat beter kan of anders moet. Deze aandachtspunten zijn meegenomen bij het opstellen van het Masterplan Openbare Ruimte Oud-Geleen. Op dinsdag 8 oktober is het Masterplan gepresenteerd in het Hubertushuis. Na de presentatie was gelegenheid om samen te praten over het plan. De bewoners en ondernemers kunnen nog tot 15 november reageren op de plannen.

Heeft u vragen of wilt u reageren?

Neem dan voor 15 november a.s. contact op met gemeentelijk ontwerper Peter Hulsman of wijkcoördinator Arno Gorissen. Beide heren zijn bereikbaar via het telefoonnummer 14 046 of via mail: peter.hulsman@sittard-geleen.nl of arno.gorissen@sittard-geleen.nl.