In voorbereiding

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Sittard-Geleen die op (korte) termijn worden uitgevoerd

 • Bovenstraat, De Gronckelstraat, Dr. Nolensstraat, Limbricht

  In een deel van de Bovenstraat/Veeweg, De Gronckelstraat en de Dr. Nolensstraat in Limbricht wordt de riolering vervangen. Waar nodig worden ook asfalt en de trottoirs vernieuwd en krijgen de straten een nieuwe 30 kilometer inrichting.

 • Corio Glana Highlight 20, Fase 2 - Herinrichting Geleenbeek Parklaan Sittard

  Waterschap Limburg en de gemeente Sittard-Geleen werken onder de noemer Corio Glana nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van de Parklaan en de Geleenbeek in Sittard.

 • De Haese, Geleen

  In de buurt De Haese in Geleen-Noord werken we in samenwerking met Projectontwikkelaar De Haese C.V. aan de realisering van bouwplannen voor de laatste bouwlocaties.

 • Elsbeek, Geleen

  De toegankelijkheid en de parkeercapaciteit van de Elsbeek in Oud-Geleen wordt verbeterd.

 • Evertsenstraat, Geleen - Herinrichting parkeerplaats

  Het asfalt van het plein is versleten en de inrichting van het plein kan beter. Tijdens de beginspraakavond op 19 november 2021 hebben we samen met de bewoners en ondernemers gesproken over hoe we dit plein beter kunnen inrichten met voldoende parkeerplaatsen in combinatie met de wensen voor een toekomstbestendige openbare ruimte.

 • Graetheide Born

  In Graetheide (Born) ontstaat wateroverlast bij zware regenbuien. Ook de verkeersveiligheid kan verbeterd worden. De riolering moet vernieuwd worden en de weg krijgt een nieuwe inrichting.

 • Gulicksestraat, Sittard

  De riolering in de Gulicksestraat moet vernieuwd worden. We leggen een gescheiden riolering aan, één voor vuil water en één voor regenwater. De inrichting van deze straat krijgt daarna een opknapbeurt. De bewoners hebben hun aandachtspunten voor de straat met ons gedeeld. Waar mogelijk zijn deze aandachtspunten opgenomen in het voorlopig ontwerp. Tijdens een bewonersbijeenkomst is dit voorlopig ontwerp met de bewoners besproken.

 • Hemelsley, Sittard

  De weg, de trottoirs en een deel van het groen in de Hemelsley zijn toe aan een opknapbeurt. Samen met de bewoners en ondernemers hebben we de nieuwe inrichting besproken. Met als belangrijkste aandachtspunt een toekomstbestendige weg met een verbeterde verkeersveiligheid. Op 6 juli jl. is het voorlopig ontwerp gepresenteerd aan de bewoners en ondernemers. Hun wensen en aandachtspunten worden, waar mogelijk, meegenomen bij het opstellen van het definitief ontwerp.

 • In de Camp, Sittard

  Het pleintje In de Camp is voor veel bewoners van Broeksittard een belangrijke ontmoetingsplek. Met een nieuwe inrichting moet het pleintje zijn oorspronkelijk allure terug krijgen. Met meer zitplekken, meer groen, duidelijke parkeerplekken en ruimte voor activiteiten en gezelligheid. Het pleintje mag weer gaan bruisen!

 • Kapellerweg, Sittard

  Bij hevige regenval is bij enkele panden aan de Kapellerweg sprake van wateroverlast. Er worden maatregelen getroffen om de kans op wateroverlast in de toekomst te verminderen.

 • Norbertijnenstraat en omgeving, Geleen

  De Norbertijnenstraat, een deel van de Carmelietenstraat en het parkeerterrein tussen de Norbertijnenstraat en de Pieterstraat krijgen een nieuwe inrichting.

 • Oud-Geleen, historische kern

  Een deel van Oud-Geleen is een beschermd dorpsgezicht. Om een goede basis te leggen voor toekomstige plannen in de openbare ruimte is een Masterplan Openbare Ruimte Oud-Geleen opgesteld en op 6 juli door het college vastgesteld.

 • Rijksweg Noord, Sittard - deel Vouerweg tot Milieuparkweg

  De Rijksweg Noord en de parallelwegen zijn toe aan een opknapbeurt. Het asfalt en de riolering zijn her en der versleten en de inrichting van de weg kan beter. De Rijksweg Noord, tussen de Vouerweg en de Milieuparkweg, is het laatste deel van de Rijksweg Noord dat nog de originele inrichting heeft van de oude Provinciale weg. Samen met inwoners en ondernemers hebben we besproken hoe de inrichting van de weg ervaren wordt. Ook is samen gekeken naar wat beter kan of anders moet. Want er wordt bv. regelmatig te hard gereden. De aandachtspunten van de inwoners en ondernemers worden, waar mogelijk, meegenomen bij het opstellen van het voorlopig ontwerp.

 • Rozenlaan, Gladiolensingel en Klaproosstraat, Geleen

  De riolering in de Rozenlaan, Gladiolensingel en Klaproosstraat moet vernieuwd worden. We leggen een gescheiden riolering aan, één voor vuil water en één voor regenwater. De inrichting van deze straten krijgt daarna een opknapbeurt.