In voorbereiding

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Sittard-Geleen die op (korte) termijn worden uitgevoerd

 • Corio Glana Highlight 20, Fase 2 - Herinrichting Geleenbeek Parklaan Sittard

  Waterschap Limburg en de gemeente Sittard-Geleen werken onder de noemer Corio Glana nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van de Parklaan en de Geleenbeek in Sittard.

 • De Haese, Geleen

  In de buurt De Haese in Geleen-Noord werken we in samenwerking met Projectontwikkelaar De Haese C.V. aan de realisering van bouwplannen voor de laatste bouwlocaties.

 • Elsbeek, Geleen

  De toegankelijkheid en de parkeercapaciteit van de Elsbeek in Oud-Geleen wordt verbeterd.

 • Everstraat en Veeweg, Einighausen

  De riolering in de Everstraat en de Veeweg moet vernieuwd worden. We leggen een gescheiden riolering aan, één voor vuil water en één voor regenwater. De inrichting van deze straten krijgt daarna een opknapbeurt.

 • Graetheide Born

  In Graetheide (Born) ontstaat wateroverlast bij zware regenbuien. Ook de verkeersveiligheid kan verbeterd worden. De riolering moet vernieuwd worden en de weg krijgt een nieuwe inrichting.

 • Gulicksestraat, Sittard

  De riolering in de Gulicksestraat moet vernieuwd worden. We leggen een gescheiden riolering aan, één voor vuil water en één voor regenwater. De inrichting van deze straat krijgt daarna een opknapbeurt. De bewoners krijgen de mogelijkheid om hun aandachtspunten voor de straat met ons te delen. Waar mogelijk worden deze aandachtspunten opgenomen in het Voorlopig Ontwerp.

 • Hemelsley, Sittard

  In de Hemelsley worden binnenkort de trottoirs en het asfalt vernieuwd. De bewoners krijgen de mogelijkheid om hun aandachtspunten voor de straat met ons te delen. Waar mogelijk worden deze aandachtspunten opgenomen in de werkzaamheden.

 • In de Camp, Sittard

  Het pleintje In de Camp is voor veel bewoners van Broeksittard een belangrijke ontmoetingsplek. Met een nieuwe inrichting moet het pleintje zijn oorspronkelijk allure terug krijgen. Met meer zitplekken, meer groen, duidelijke parkeerplekken en ruimte voor activiteiten en gezelligheid. Het pleintje mag weer gaan bruisen!

 • Kapellerweg, Sittard

  Bij hevige regenval is bij enkele panden aan de Kapellerweg sprake van wateroverlast. Er worden maatregelen getroffen om de kans op wateroverlast in de toekomst te verminderen.

 • Molenstraat, Born - Werkzaamheden ProRail aan overweg

  De gemeente Sittard-Geleen en ProRail hebben gezamenlijk besloten de overweg in de Molenstraat Born veiliger te maken. Hiervoor is een aanpassing nodig van de overweg.

 • Oud-Geleen, historische kern

  Een deel van Oud-Geleen is een beschermd dorpsgezicht. Om een goede basis te leggen voor toekomstige plannen in de openbare ruimte gaan we binnenkort aan de slag met het Masterplan Openbare Ruimte Oud-Geleen. In dit plan wordt ingegaan op hoe de openbare ruimte binnen het beschermd dorpsgezicht ontwikkeld kan worden.

 • Rozenlaan, Gladiolensingel en Klaproosstraat, Geleen

  De riolering in de Rozenlaan, Gladiolensingel en Klaproosstraat moet vernieuwd worden. We leggen een gescheiden riolering aan, één voor vuil water en één voor regenwater. De inrichting van deze straten krijgt daarna een opknapbeurt. De bewoners krijgen de mogelijkheid om hun aandachtspunten voor de straten met ons te delen. Waar mogelijk worden deze aandachtspunten opgenomen in het Voorlopig Ontwerp.

 • Vrangendael, Sittard

  In Vrangendael, bij de Broeksittarderweg tussen het kruispunt Burgemeester Gijzelstraat - Broek-sittarderweg en het kruispunt Vrangendael – Broeksittarderweg wordt een regenwaterbuffer aangelegd.

 • Windraak, Munstergeleen

  De Windraak, tussen de Provinciale weg (N276) en het Steingraafpad te Munstergeleen krijgt een nieuwe riolering en een nieuwe weginrichting.