In voorbereiding

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Sittard-Geleen die op (korte) termijn worden uitgevoerd

  • Corio Glana Highlight 20, Fase 2 - Herinrichting Geleenbeek Parklaan Sittard

    Waterschap Limburg en de gemeente Sittard-Geleen werken onder de noemer Corio Glana nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van de Parklaan en de Geleenbeek in Sittard.

  • Dijk en Oude Veerstraat, Grevenbicht

    De Dijk en de Oude Veerstraat in Grevenbicht moeten worden opgeknapt.

  • Elsbeek, Geleen

    De toegankelijkheid en de parkeercapaciteit van de Elsbeek in (Oud)Geleen wordt verbeterd.

  • Everstraat en Veeweg, Einighausen

    De riolering in de Everstraat en de Veeweg moet vernieuwd worden. We leggen een gescheiden riolering aan, één voor vuil water en één voor regenwater. De inrichting van deze straten krijgt daarna een opknapbeurt.

  • Fortunapark, Geleen

    Het Fortunapark in Geleen heeft een opknapbeurt nodig. De beplanting in de rozentuin en de paden zijn slecht.

  • Graetheide Born

    In Graetheide (Born) ontstaat wateroverlast bij zware regenbuien. Ook de verkeersveiligheid kan verbeterd worden. De riolering moet vernieuwd worden en de weg krijgt een nieuwe inrichting.

  • Molenstraat, Born - Werkzaamheden ProRail aan overweg

    De gemeente Sittard-Geleen en ProRail hebben gezamenlijk besloten de overweg in de Molenstraat Born veiliger te maken. Hiervoor is een aanpassing nodig van de overweg.

  • Ondertunneling Raadskuilderweg en Lintjesweg

    ProRail en de gemeente Sittard-Geleen hebben samen onderzoek verricht naar de verbetering van de veiligheid op de onbewaakte spoorwegovergangen aan de Raadskuilderweg en Lintjesweg in Geleen. Uit het onderzoek is gebleken dat voor beide locaties de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel de meeste veiligheid biedt.

  • Oud-Geleen, historische kern

    Een deel van Oud-Geleen is een beschermd dorpsgezicht. Om een goede basis te leggen voor toekomstige plannen in de openbare ruimte gaan we binnenkort aan de slag met het Masterplan Openbare Ruimte Oud-Geleen. In dit plan wordt ingegaan op hoe de openbare ruimte binnen het beschermd dorpsgezicht ontwikkeld kan worden.