In voorbereiding

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Sittard-Geleen die op (korte) termijn worden uitgevoerd

 • A2, werkzaamheden verbreding RWS

  Rijkswaterstaat (RWS) verbreedt tussen 2025 en 2027 de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. Deze snelweg krijgt aan beide kanten 1 rijstrook erbij. De A2 heeft nu aan beide kanten 2 rijstroken en een vluchtstrook. Als alle werkzaamheden klaar zijn heeft de A2 aan beide kanten 3 rijstroken en een vluchtstrook. De voorbereidingen voor de werkzaamheden starten op 26 februari a.s., met het weghalen van bomen en struiken op de hellingen langs deze snelweg. Natuurlijk houden ze rekening met het broedseizoen. Daarom halen ze nú alvast een deel van de bomen en struiken weg. Het andere deel is na de zomer aan de beurt. Daarna onderzoekt aannemer Boskalis de bodem op onder andere niet gesprongen bommen en resten uit oude culturen. RWS verwacht dat deze activiteiten aan het einde van 2024 klaar zijn.

 • Aanpak wateroverlast, Einighausen

  In Einighausen onderzoeken wij samen met het Waterschap Limburg de oorzaak én de aanpak van de wateroverlast bij hevige regenbuien. Daarover zijn we met de bewoners in gesprek.

 • Bovenstraat en Veeweg, Limbricht

  De Bovenstraat en de Veeweg in Limbricht krijgen een nieuw riool. Waar nodig worden ook het asfalt en de stoepen vernieuwd en krijgen de straten een nieuwe 30 kilometer inrichting. Lees meer hierover op Metsittardgeleen.nl

 • Corio Glana Highlight 20, Fase 2 - Herinrichting Geleenbeek Parklaan Sittard

  Waterschap Limburg en de gemeente Sittard-Geleen werken onder de noemer Corio Glana nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van de Parklaan en de Geleenbeek in Sittard.

 • De Gronckelstraat en Dr. Nolensstraat, Limbricht

  De de Gronckelstraat en de Dr. Nolensstraat in Limbricht krijgen een nieuw riool. Waar nodig worden ook het asfalt en de stoepen vernieuwd en krijgen de straten een nieuwe 30 kilometer inrichting.

 • De Haese, Geleen

  In de buurt De Haese in Geleen-Noord werken we in samenwerking met Projectontwikkelaar De Haese C.V. aan de realisering van bouwplannen voor de laatste bouwlocaties.

 • Evertsenstraat, Geleen - Herinrichting parkeerplaats

  Het asfalt van het plein is versleten en de inrichting van het plein kan beter.

 • Jodenstraat en Leursstraat, Geleen

  De Jodenstraat en de Leursstraat krijgen een nieuwe inrichting want het riool, het wegdek én de stoepen moeten vernieuwd worden. Lees meer hierover op Metsittardgeleen.nl

 • Norbertijnenstraat en omgeving, Geleen

  De Norbertijnenstraat, een deel van de Carmelietenstraat en het parkeerterrein tussen de Norbertijnenstraat en de Pieterstraat krijgen een nieuwe inrichting.
  Lees meer hierover op Metsittardgeleen.nl

 • Oud Geleen, historische kern

  Een deel van Oud Geleen is een beschermd dorpsgezicht. Om een goede basis te leggen voor toekomstige plannen in de openbare ruimte is een Masterplan Openbare Ruimte Oud-Geleen opgesteld en op 6 juli door het college vastgesteld.

 • Rijksweg Noord, Sittard - deel Vouerweg tot Milieuparkweg

  De Rijksweg Noord en de parallelwegen zijn toe aan een opknapbeurt. Het asfalt en de riolering zijn her en der versleten en de inrichting van de weg kan beter.

 • Sittarderweg, Munstergeleen

  Het asfalt, de stoepen en een deel van de beplanting in de Sittarderweg worden opgeknapt.