In voorbereiding

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Sittard-Geleen die op (korte) termijn worden uitgevoerd

 • Corio Glana Highlight 20 - Geleenbeekdal tussen Middenweg en Agricolastraat, Sittard

  Waterschap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen, Provincie Limburg en Natuurmonumenten werken onder de noemer Corio Glana nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en Agricolastraat in Sittard.

 • De Haese, Geleen

  In de buurt De Haese in Geleen-Noord werken we in samenwerking met Projectontwikkelaar De Haese C.V. aan de realisering van bouwplannen voor de laatste bouwlocaties.

 • Dijk en Oude Veerstraat, Grevenbicht

  De Dijk en de Oude Veerstraat in Grevenbicht moeten worden opgeknapt.

 • Elsbeek, Geleen

  De toegankelijkheid en de parkeercapaciteit van de Elsbeek in (Oud)Geleen wordt verbeterd.

 • Fortunapark, Geleen

  Het Fortunapark in Geleen heeft een opknapbeurt nodig. De beplanting in de rozentuin en de paden zijn slecht.

 • Graetheide Born

  In Graetheide (Born) ontstaat wateroverlast bij zware regenbuien. Ook de verkeersveiligheid kan verbeterd worden. De riolering moet vernieuwd worden en de weg krijgt een nieuwe inrichting.

 • Heistraat en Mauritsweg, Einighausen

  De Brandstraat en het plein voor de kerk in Einighausen kampen al geruime tijd met wateroverlast tijdens hevige regenbuien. Om deze reden wordt de riolering vernieuwd in de Mauritsweg vanaf de Urmonderbaan en de Heistraat tot voorbij de Pastoor Bastinstraat. Op 28 april starten de werkzaamheden.

 • Herinrichting parkeerterrein Hubertushuis Oud Geleen

  Bij het Hubertushuis in Geleen wordt de parkeerplaats vergroot en opnieuw ingericht.

 • Molenstraat, Born - Werkzaamheden ProRail aan overweg

  De gemeente Sittard-Geleen en ProRail hebben gezamenlijk besloten de overweg in de Molenstraat Born veiliger te maken. Hiervoor is een aanpassing nodig van de overweg.

 • Ondertunneling Raadskuilderweg en Lintjesweg

  ProRail en de gemeente Sittard-Geleen hebben samen onderzoek verricht naar de verbetering van de veiligheid op de onbewaakte spoorwegovergangen aan de Raadskuilderweg en Lintjesweg in Geleen. Uit het onderzoek is gebleken dat voor beide locaties de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel de meeste veiligheid biedt.

 • Oud-Geleen, historische kern

  Een deel van Oud-Geleen is een beschermd dorpsgezicht. Om een goede basis te leggen voor toekomstige plannen in de openbare ruimte gaan we binnenkort aan de slag met het Masterplan Openbare Ruimte Oud-Geleen. In dit plan wordt ingegaan op hoe de openbare ruimte binnen het beschermd dorpsgezicht ontwikkeld kan worden.

 • President Kennedysingel/Swentiboldstraat/Keulsebaan e.o., Sittard

  De gebouwen van de brandweerkazerne, de bibliotheek, het politiebureau en de DaCapo-school in de omgeving President Kennedysingel – Broeksittarderweg – Swentiboldstraat/Keulsebaan – Lahrstraat worden afgebroken. De vrijgekomen locaties worden opnieuw bebouwd. Op de huidige plek van de bibliotheek is de nieuwe brandweerkazerne gepland.