In voorbereiding

 • Beekhoverstraat, deel Oranjelaan en deel Irenelaan, Geleen.

  In de Beekhoverstraat en een deel van de Oranjelaan (tot de huisnummers 16/43) worden in 2018 het riool en het wegdek vernieuwd.

 • De Haese, Geleen

  De gemeente Sittard-Geleen organiseerde op dinsdag 8 december 2015 in de Hanenhof te Geleen een informatiebijeenkomst voor de bewoners van de buurt De Haese.

 • Elsbeek, Geleen

  Op 20 december is een voorlopig ontwerp voor de omgeving van Elsbeek in Geleen gepresenteerd. Het ontwerp is gebaseerd op de inbreng van de bewoners die op 4 september van dit jaar op locatie in gesprek met de gemeente en de woonmaatschappij ZOwonen zijn gegaan.

 • Fortunapark, Geleen

  Het Fortunapark in Geleen heeft een opknapbeurt nodig. Het ontwerpplan is gepresenteerd en wordt nu verder uitgewerkt. De omwonenden hebben nog tot 16 maart a.s. de gelegenheid om op het plan te reageren.

 • Geleenbeekdal tussen Middenweg en Agricolastraat, Sittard

  Waterschap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen, Provincie Limburg en Natuurmonumenten werken onder de noemer Corio Glana nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en Agricolastraat in Sittard.

 • Heistraat en Mauritsweg, Einighausen

  Werkzaamheden aan de riolering.

 • Heistraat Geldersestraat Sittard

  De Heistraat, van de Rijksweg Noord tot de aan Nusterweg én de Geldersestraat worden opnieuw ingericht. In een deel van de Heistraat moet ook de riolering vernieuwd worden.

 • Henri Jonasstraat, Sittard

  In de Henri Jonasstraat in Sittard moet de riolering vervangen worden. In overleg met de omwonenden wordt de straat opnieuw ingericht.

 • Irenelaan, Geleen

  In de Irenelaan in Geleen moet de riolering vervangen worden. De weg wordt in overleg met de omwonenden opnieuw ingericht. Op 3 april heeft de eerste bijeenkomst met de omwonenden plaatsgevonden.

 • Napoleonbaan Noord, Geleen

  De riolering in de Napoleonbaan Noord is aan vernieuwing toe. Daarvoor wordt de straat opengebroken. Ook de kruising Napoleonbaan Noord / Einighauserweg met de verkeerslichten wordt vernieuwd.

 • Ondertunneling Raadskuilderweg en Lintjesweg

  Aanleg fiets- en voetgangerstunnel

 • Oud-Geleen, historische kern

  Een deel van Oud-Geleen is een beschermd dorpsgezicht. Om een goede basis te leggen voor toekomstige plannen in de openbare ruimte gaan we binnenkort aan de slag met het Masterplan Openbare Ruimte Oud-Geleen. In dit plan wordt ingegaan op hoe de openbare ruimte binnen het beschermd dorpsgezicht ontwikkeld kan worden.

Uitgelicht