Rijksweg Noord, Sittard - deel Vouerweg tot Milieuparkweg

De Rijksweg Noord en de parallelwegen zijn toe aan een opknapbeurt. Het asfalt en de riolering zijn her en der versleten en de inrichting van de weg kan beter.

De Rijksweg Noord, tussen de Vouerweg en de Milieuparkweg, is het laatste deel van de Rijksweg Noord dat nog de originele inrichting heeft van de oude Provinciale weg. Samen met inwoners en ondernemers hebben we besproken hoe de inrichting van de weg ervaren wordt. Ook is samen gekeken naar wat beter kan of anders moet. Want er wordt bv. regelmatig te hard gereden. De aandachtspunten van de inwoners en ondernemers worden, waar mogelijk, meegenomen bij het opstellen van het voorlopig ontwerp. 

Afbeelding herinrichting Rijksweg Noord

Samen met de bewoners en ondernemers werken we aan een nieuwe inrichting van de weg met als belangrijke aandachtspunten:

  • een toekomstbestendige weg met een verbeterde verkeersveiligheid
  • een duurzame omgeving die is ingericht op hitte en extreme regenbuien

Planning (voorlopig en onder voorbehoud)

2021 Bijeenkomsten met bewoners en ondernemers

2022 Ontwerp

  • Opstellen voorlopig ontwerp waarin de aandachtspunten van de bewoners en ondernemers waar mogelijk worden meegenomen
    • Medio 2022 tweede bewonersbijeenkomst: presentatie voorlopig ontwerp aan bewoners en ondernemers 
  • Definitief ontwerp
  • Selectie van de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren

2023 Uitvoering

  • Derde bewonersbijeenkomst: definitief ontwerp en planning van de uitvoering bespreken
  • Najaar: start uitvoering

Info en vragen 

Voor vragen is wijkcoördinator Francois Mostard bereikbaar via francois.mostard@sittard-geleen.nl of telefonisch via 046 - 477 76 16.

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.