Sittarderweg, Munstergeleen

Het asfalt, de stoepen en een deel van de beplanting in de Sittarderweg worden opgeknapt.

De nieuwe inrichting is met de bewoners en ondernemers besproken. Het belangrijkste onderwerp was dat de weg voorbereid moet zijn op de toekomst én veilig is voor het verkeer. Afgelopen 5 oktober is het voorlopig ontwerp aan de bewoners en ondernemers voorgelegd. Hun wensen en onderwerpen worden, waar mogelijk, meegenomen bij het opstellen van het definitief ontwerp.

Voorlopig ontwerp

Planning

  • 4e kwartaal 2022

    • Presentatie en bespreken van het definitief ontwerp met bewoners en ondernemers.
  • 1e en 2e kwartaal van 2023

    • Bestek, aanbesteding en selectie van de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren
  • 3e kwartaal 2023                                                                                                        

    • Bewonersavond door de aannemer over de planning van de werkzaamheden.

Uitvoering werkzaamheden

We verwachten dat de werkzaamheden in het 4e kwartaal van 2023 starten. Onverwachte situaties kunnen ervoor zorgen dat de data aangepast moeten worden. 

Info en vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de wijkcoördinator Jeu Lochs; bereikbaar via jeu.lochs@sittard-geleen.nl. Voor inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld het ontwerp, kunt u contact opnemen met Francois Kusters via francois.kusters@sittard-geleen.nl. Beide heren zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 046.