A2, werkzaamheden verbreding RWS

Rijkswaterstaat (RWS) verbreedt tussen 2025 en 2027 de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. Deze snelweg krijgt aan beide kanten 1 rijstrook erbij. De A2 heeft nu aan beide kanten 2 rijstroken en een vluchtstrook. Als alle werkzaamheden klaar zijn heeft de A2 aan beide kanten 3 rijstroken en een vluchtstrook. Natuurlijk houden ze rekening met het broedseizoen. Daarom is al een deel van de bomen en struiken weggehaald. Het andere deel is na de zomer aan de beurt. Daarna onderzoekt aannemer Boskalis de bodem op onder andere niet gesprongen bommen en resten uit oude culturen. RWS verwacht dat deze activiteiten aan het einde van 2024 klaar zijn.

Waarom verbreedt Rijkswaterstaat de A2?

Deze verbreding is een enorme klus en kost veel geld. Maar Rijkswaterstaat heeft daar goede redenen voor:

  • een bredere A2 zorgt voor een minder files, dus het reizen wordt prettiger;
  • minder files zorgen voor meer veiligheid in het verkeer;
  • het sluipverkeer in woonwijken wordt minder als er minder files op de snelweg zijn;
  • goede, gemakkelijk bereikbare wegen en bestemmingen zorgen voor goede resultaten op de economie in Limburg.

De werkzaamheden starten in 2025. RWS verwacht dat eind 2027 alles klaar is.

Bijeenkomst voor bewoners

In 2024 organiseert RWS een bijeenkomst voor bewoners en andere mensen die interesse hebben in het project. Wilt u weten wanneer de bijeenkomst gehouden wordt? Abonneer u dan hier op de nieuwsbrief van het project.

Maatregelen voor het verkeer

Op enkele momenten en plekken zijn maatregelen nodig voor het verkeer. Die maatregelen kunt u hier bekijken.

Infographic over verbreding A2