Grensmaas, Sittard-Geleen I Werkzaamheden 2015-2027

Om onze inwoners beter te beschermen tegen overstromingen en tegelijkertijd nieuwe natuur te ontwikkelen, wordt in Sittard-Geleen en directe omgeving op 3 plekken aan de Grensmaas gewerkt. De werkzaamheden zijn in 2015 begonnen en lopen door tot en met 2027 (na verlenging).

De werkzaamheden worden betaald door de verkoop van het afgegraven grind. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Werkzaamheden Sittard-Geleen

 • Ten noorden van Grevenbicht en Schipperskerk 2015-2027
  De stroomgeul van de Maas wordt hier flink verbreed. Daarnaast wordt het Trierveld ten noorden van Schipperskerk extra grind afgegraven dat later weer opgevuld wordt met grond dat vrij komt uit bij het verbreden van de stroomgeul van de Maas.
   
 • Tussen Grevenbicht en Obbicht (Elba) 2019-2021
  Ten zuiden van Grevenbicht was een nevengeul in de Maasbocht gepland. De nevengeul zou betekenen dat de kade ongeveer 120 meter landinwaarts komt. Dit plan zal echter wijzigen. In plaats van een nevengeul zal nu de stroomgeul van de Maas verbreed worden. Het Elba-gebied blijft daardoor toegankelijk voor recreanten. Bovendien ontstaat er minder geluid- en stofoverlast, hoeft de kade niet te worden verlegd en is het niet nodig om de schutterij naar een andere plek te verhuizen.
   
 • Ten westen van Nattenhoven 2018-2020
  De oevers van de rivier worden ten westen van Nattenhoven verlaagd. De vrijkomende grond komt in een smalle dekgrondberging. Daarmee wordt het uitdrogen van de Kingbeek voorkomen. Het hele gebied krijgt de bestemming natuur.

     

Evacuatie vee foto
Evacuatie van vee bij overstromingsgevaar                              (foto: Ermindo Armino)

 • Project Grensmaas
  Opdrachtgever: Provincie en Rijkswaterstaat, samen: De Maaswerken.
  Opdrachtnemer: Het Consortium Grensmaas: grindbedrijven, aannemers en Natuurmonumenten.

Meer info