Unilocatie Grevenbicht-Obbicht

De gemeente Sittard-Geleen onderzoekt de haalbaarheid van een centrale onderwijs- en sportvoorziening in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht. Dit gebeurt mede op initiatief van schoolbestuur Kindante, voetbalvereniging SV Argo, tennisvereniging TC Bicht en belangenvereniging Laefbaar Obbeeg en Beeg. De gemeenteraad heeft hiervoor in juli 2017 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

In overleg met betrokken partijen is een concept stedenbouwkundig ontwerp voor de nieuwe locatie opgesteld. Op basis hiervan wordt een ontwerp bestemmingsplan voorbereid.

Definitieve besluitvorming over de unilocatie (project, krediet en bestemmingsplan) vindt naar verwachting eind dit jaar, begin volgend jaar plaats.

Inloopbijeenkomst juni 2019

Tijdens een inloopbijeenkomst op 26 juni 2019 in Harmoniezaal Concordia te Obbicht zijn belangstellenden geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de unilocatie.

Downloads

Onderzoeksrapporten voorbereidende onderzoeken

Correspondentie

Stedenbouwkundig ontwerp

Info en vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald Suykerbuyk, beleidsmedewerker team Maatschappelijke Ontwikkeling, via nummer 14 046 of per mail: ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl.