Windpark Holtum Noord

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om op bedrijventerrein Holtum-Noord een klein windmolenpark te realiseren.

Duurzame ambitie

Klimaat en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s voor onze stad. De gemeente Sittard-Geleen heeft zich tot doel gesteld in 2020 twintig procent van het energieverbruik in de gemeente op te wekken met duurzame energiebronnen. Het Groene Net levert een wezenlijke bijdrage aan het realiseren van deze doelstelling. De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheden om op bedrijventerrein Holtum-Noord een klein windmolenpark te realiseren.

Intentieovereenkomst

De gemeente heeft samen met de Provincie Limburg en ontwikkelaar ENGIE Energie Nederland een intentieovereenkomst ondertekend. Hierin spreken de partijen het voornemen uit om de realisatie van vier windmolens mogelijk te maken. Een van de voorwaarden hierbij is dat de omwonenden direct voordeel hebben van het park, bijvoorbeeld via participatie, korting op de energierekening en/of door een gebiedsfonds in te stellen.

Omgeving

We vinden het als gemeente belangrijk voorop te lopen naar een duurzame toekomst. We hechten er echter waarde aan dit proces zorgvuldig en met respect voor onze omgeving te doorlopen. Dat betekent dat we belangstellenden graag actief informeren, willen horen en (waar mogelijk) betrekken.

Omgevingsmanager Mirjam Roorda-Knape onderzoekt in de komende periode samen met alle belangstellenden - inwoners, maar bijvoorbeeld ook energiecoöperaties - hoe dit proces vorm kan krijgen.

Info en vragen?

Heeft u vragen over het voorgenomen windpark op Holtum-Noord?
Omgevingsmanager Mirjam Roorda-Knape staat u graag te woord. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 046 of per mail: windparkholtumnoord@sittard-geleen.nl.

Gemeentelijk projectleider Edwin Gerrmann is eveneens bereikbaar via 14 046.