Beheerplannen openbare ruimte 2021-2025

Beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Hoe dit gebeurt en wat daarvoor nodig is, is vastgelegd in zogenaamde beheerplannen. De gemeente stelt de beheerplannen elke vier jaar opnieuw op. Hieronder kunt u de acht plannen voor de periode 2021 tot en met 2025 downloaden.