Openbare ruimte en natuur

 • Openbare ruimte: wat is dat?

  Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, pleinen en parken.

 • Monumentale en waardevolle bomen

  Een overzicht van monumentale en waardevolle bomen in Sittard-Geleen.

 • Hoe onderhouden wij de gemeente?

  Wanneer maaien we de gazons en snoeien we de bomen? Hoe houden we de straten en stoepen schoon? Hoe zit het met kapot straatmeubilair en overvolle afvalbakken?

 • Volkstuintjes

  Sinds 2015 zijn alle gemeentelijke volkstuinterreinen geprivatiseerd. Dit betekent dat het volledige beheer, onderhoud én de uitgifte van tuinkavels overgedragen is aan een aantal volkstuinverenigingen.

 • Honden

  Hondenbelasting, loslopen, aanlijnen, losloopgebieden, speelweides

Uitgelicht