Openbare ruimte en natuur

 • Openbare ruimte: wat is dat?

  Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, pleinen en parken.

 • Hoe onderhouden wij de gemeente?

  Wanneer maaien we de gazons en snoeien we de bomen? Hoe houden we de straten en stoepen schoon? Hoe zit het met kapot straatmeubilair en overvolle afvalbakken?

 • Ongedierte en dieren

  Ongedierte, ook wel plaagdieren genoemd, kunnen voor veel overlast zorgen. Veel mensen denken dat ze de gemeente kunnen bellen om de problemen op te lossen. Maar dat is slechts zelden het geval. Ook vind u hier informatie over roeken, ons hondenbeleid en over de opvang van zwerfdieren.

 • Volkstuintjes

  Sinds 2015 zijn alle gemeentelijke volkstuinterreinen geprivatiseerd. Dit betekent dat het volledige beheer, onderhoud én de uitgifte van tuinkavels overgedragen is aan een aantal volkstuinverenigingen.

 • Aan en uitschakelen van straatlantaarns

  19 februari 2016

  De lantaarnpalen langs de weg gaan ‘s avonds automatisch aan en elke ochtend automatisch uit. Enexis, de netbeheerder, doet dat in de hele provincie op hetzelfde moment.

 • Overlast en meldingen

  Gladheidsbestrijding, onkruidbestrijding, overlast van ongedierte of direct iets melden? Lees hier meer

Uitgelicht