Openbare ruimte en natuur

 • Openbare ruimte: wat is dat?

  Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, pleinen en parken.

 • Hoe onderhouden wij de gemeente?

  Wanneer maaien we de gazons en snoeien we de bomen? Hoe houden we de straten en stoepen schoon? Hoe zit het met kapot straatmeubilair en overvolle afvalbakken?

 • Ongedierte en dieren

 • Volkstuintjes

  De gemeente verhuurt volkstuinen aan de Volkstuinvereniging Sittard, maar ook aan particulieren (burgers).

 • Aan en uitschakelen van straatlantaarns

  19 februari 2016

  De lantaarnpalen langs de weg gaan ‘s avonds automatisch aan en elke ochtend automatisch uit. Enexis, de netbeheerder, doet dat in de hele provincie op hetzelfde moment.

 • Overlast en meldingen

  Gladheidsbestrijding, onkruidbestrijding, overlast van ongedierte of direct iets melden? Lees hier meer

Uitgelicht