Openbare ruimte en natuur

Openbare ruimte, monumentale bomen, onderhoud, volkstuinen, jagen

 • Aanleg geveltuintjes en adoptie groenstroken

  Heeft u zelf geen voortuin maar wel groene vingers? Of misschien is het u wel wat waard om meer ‘kleur en fleur’ in uw wijk te krijgen?

 • De Tuinman van Sittard-Geleen

  Hallo, ik ben de Tuinman van Sittard-Geleen! Misschien kent u me al en of volgt u me ook al op social media? Samen met u werk ik aan onze gezamenlijke tuin: de openbare ruimte. Doet u mee?

 • Hoe onderhouden wij de gemeente?

  Wanneer maaien we de gazons en snoeien we de bomen? Hoe houden we de straten en stoepen schoon? Hoe zit het met kapot straatmeubilair en overvolle afvalbakken?

 • Honden

  Binnen onze gemeente zijn er een aantal regels met betrekking tot honden. Honden met een speciale functie zoals blindengeleide- of hulphonden zijn een uitzondering.

 • Inspiratiegids leefomgeving

  Om u te inspireren hoe u uw eigen leefomgeving kunt verbeteren heeft de Tuinman van Sittard-Geleen een Inspiratiegids gemaakt. Daarin vindt u ook initiatieven waarbij hij samen met inwoners aan de slag is gegaan in onze gezamenlijke tuin. En dat wil hij nog meer gaan doen. Kijkt u mee?

 • Monumentale en waardevolle bomen

  De drie lokale IVN-afdelingen en de Bomenstichting hebben in nauw overleg met de gemeente Sittard-Geleen een lijst met monumentale en waardevolle bomen opgesteld. De lijst bevat ongeveer 1000 monumentale en waardevolle bomen.

 • Openbare ruimte: wat is dat?

  Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, pleinen en parken.

 • Volkstuintjes

  Sinds 2015 zijn alle gemeentelijke volkstuinterreinen geprivatiseerd. Dit betekent dat het volledige beheer, onderhoud én de uitgifte van tuinkavels overgedragen is aan een aantal volkstuinverenigingen.