Hoe is het onderhoud georganiseerd?

Veegwagens, hoveniers, stratenmakers en onze eigen wijkteams zijn in gemeente dagelijks buiten aan het werk. Een groot deel van het werk wordt door aannemers gedaan in opdracht van de gemeente. Maar ook de Wijkteams zijn actief in de buitenruimte.

In die teams werken mensen van de gemeentelijke onderhoudsdienst, van de sociale werkvoorziening Vixia en uit het 600-banenplan van de gemeente. Een andere partij die bij het onderhoud betrokken is, is RWM. Die zorgt samen met de Wijkteams bijvoorbeeld voor de reiniging in onze gemeente.

Dagelijks en planmatig onderhoud

Bij de werkzaamheden maken we onderscheid tussen dagelijks onderhoud en planmatig onderhoud.
Bij dagelijks onderhoud moet u bijvoorbeeld denken aan: maaiwerkzaamheden, afvalbakken ledigen, vegen van de goten en reinigen van rioolputten.
De grotere onderhoudswerkzaamheden zoals het asfalteren van wegen horen tot het zogenaamde planmatig onderhoud.

Na de bezuinigingsmaatregelen die op 1 januari 2019 zijn doorgevoerd, hebben we budgetten om de openbare ruimte op niveau "Laag" te onderhouden. Wij zijn in afwachting van de definitieve besluitvorming hierover in de Raad op basis waarvan het IBOR-beleidsplan ‘Trots op onze tuin’ zal worden aangepast.

Projecten

Naast het dagelijks en planmatig onderhoud voert de gemeente ook projecten uit. Bij projecten probeert de gemeente zoveel mogelijk zaken tegelijkertijd aan te pakken. We noemen dat van gevel-tot-gevel werken. Als we bijvoorbeeld het riool in een straat moeten vervangen, dan kijken we meteen of er in die straat nog meer zaken gedaan moeten worden.  Het combineren van al die werkzaamheden is efficiënter en dus goedkoper. En doordat het werk in één keer gebeurt blijft de overlast voor u beperkt. Een bijkomend voordeel van deze werkwijze is, dat u bij het herinrichten van uw straat mee kunt praten over de inrichting. Op die manier worden niet alleen uw wensen van  zoveel mogelijk meegenomen, maar lossen we ook de bestaande knelpunten op. 

  • Overzicht van projecten
  • Stadsdeeljaarplannen