Hoe is het onderhoud georganiseerd?

Veegwagens, hoveniers, stratenmakers en onze eigen wijkteams zijn in onze gemeente dagelijks buiten aan het werk. Een groot deel van het werk wordt door aannemers gedaan in opdracht van de gemeente. Maar ook de Wijkteams zijn actief in de buitenruimte.

In die teams werken mensen van de gemeentelijke onderhoudsdienst en van Vidar, ons participatiebedrijf. In het beheer van de openbare ruimte kunnen mensen werkervaring opdoen, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot worden. Een andere partij die bij het onderhoud betrokken is, is RWM. Die zorgt samen met de Wijkteams bijvoorbeeld voor de reiniging in onze gemeente. Maar ook de afvalinzameling wordt gedaan door RWM.

Hoe regelen we dat onderhoud

Op dit moment wordt het beheerniveau gefaseerd teruggebracht van niveau Laag naar niveau Basis. In de centra is het onderhoudsniveau Hoog. Hoe we de gemeente onderhouden is vastgelegd in het IBOR-beleidsplan ‘Trots op onze tuin’.

Bij de werkzaamheden maken we onderscheid tussen dagelijks onderhoud en onderhoud in projecten. Maaiwerkzaamheden, afvalbakken legen, goten vegen en rioolputten reinigen is dagelijks onderhoud. De grotere onderhoudswerkzaamheden zoals het asfalteren van wegen doen we in projecten. Daar zijn jaarprogramma’s voor gemaakt. 

Projecten

Bij een project probeert de gemeente, in overleg met de omwonenden, zoveel mogelijk zaken tegelijkertijd aan te pakken. We noemen dat van gevel-tot-gevel werken. Als we bijvoorbeeld het riool in een straat moeten vervangen, dan kijken we meteen of in die straat nog meer zaken gedaan moeten worden.  Het combineren van al die werkzaamheden is efficiënter en dus goedkoper. En doordat het werk in één keer gebeurt blijft de overlast voor u beperkt. Bij het herinrichten van uw straat kunnen de omwonenden meepraten over de inrichting. Op die manier worden niet alleen de wensen van de bewoners zoveel mogelijk meegenomen, maar lossen we ook de bestaande knelpunten op.