Honden

Binnen onze gemeente zijn er een aantal regels met betrekking tot honden. Honden met een speciale functie zoals blindengeleide- of hulphonden zijn een uitzondering.

Hondenbelasting

Heeft u één of meer honden? Dan betaalt u hondenbelasting.
Het aan- of afmelden van een hond doet u via BsGW.
Ook de hoogte van de tarieven en het innen van de hondenbelasting wordt verzorgd door het BsGW.

Losloopgebieden en hondenspeelweides

Afbeelding nieuw-bord-hondenspeelweides-2022-oktober

Hier vindt u een overzicht van de losloopgebieden en hondenspeelweides binnen onze gemeente.
Honden mogen in het buitengebied los lopen, zolang uw hond andere mensen, dieren en de natuur geen overlast bezorgt.

Opruimplicht hondenpoep

Binnen de hele gemeente geldt een opruimplicht. Dat betekent dat u verplicht bent om de poep van uw hond op te ruimen. Let op: Dit geldt ook voor de hondenspeelweides. 
U riskeert een boete van € 140,00 als u de hondenpoep niet opruimt. Daarnaast bent u verplicht om zakjes mee te nemen als u uw hond uit laat. U kunt daar ook op gecontroleerd worden. Als u ze niet bij zich heeft, kunt u een boete van € 90,00 krijgen.
Gebruikte zakjes kunt u bij het huisvuil of in de prullenbakken langs de straat gooien.