Monumentale en waardevolle bomen

De drie lokale IVN-afdelingen en de Bomenstichting hebben in nauw overleg met de gemeente Sittard-Geleen een lijst met monumentale en waardevolle bomen opgesteld. De lijst bevat ongeveer 1000 monumentale en waardevolle bomen.

Monumentale bomen zijn ouder dan 80 jaar. Bij waardevolle bomen bepaalt het bijzondere karakter van de bomen de status. Plaatsing op de lijst betekent dat deze bomen op extra zorg en aandacht kunnen rekenen. Kappen is alleen mogelijk als de veiligheid in geding is of bij zwaarwegende omstandigheden. We proberen schade aan deze bomen altijd te voorkomen.

Alle monumentale en waardevolle bomen zijn te vinden in een lijst en op een digitale kaart. Op de digitale kaart is iedere boom met een boomsymbool aangegeven. Door op het symbool te klikken, verschijnt een boompaspoort met informatie over de betreffende boom. Soms heeft een groep van dezelfde bomen één paspoort.