Wat doen wij als het glad wordt?

Sneeuw, hagel, ijzel, opvriezen, zodra de winter komt kan het glad worden. Wij doen er alles aan om gladheid zo goed mogelijk te voorkomen en weg te halen.

Daarvoor is het Gladheidbestrijdingsplan opgesteld. In dit plan staat op welke wegen en fietspaden gestrooid en geveegd worden. In opdracht van de gemeente strooit en veegt RWM de wegen met zoutstrooiers en sneeuwploegen. Er wordt eerst gestrooid om te voorkomen dat het glad wordt. Bij hevige sneeuwval vegen wijkteams van de gemeente ook nog met de hand.

In het Gladheidbestrijdingsplan staat ook de volgorde van de routes waar geveegd wordt vermeld. De A-routes zijn vooral de grote wegen en de busroutes. De B-routes zijn de wegen die toegang geven tot de wijken en de grotere wegen in wijken en op industrieterreinen. De R-routes zijn de fietspaden en de fietsstroken. Wij zorgen er ook voor dat de openbare en bijzondere gebouwen op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur bereikbaar blijven. En de zebrapaden voor voetgangers, de bushaltes, de zones voor voetgangers, parkeerterreinen en gevaarlijke plaatsen zoals trappen worden waar mogelijk ook geveegd.

Bekijk hier de kaart met strooi- en veegroutes

Maar wij hebben ook úw hulp nodig. Want woonwijken worden niet gestrooid.

Woonstraten zijn niet opgenomen in de strooiroutes. Want we hebben te weinig wagens om de woonstraten tegelijk met de A, B en R-routes te strooien. Bovendien is in de woonstraten te weinig verkeer waardoor het zout zich niet genoeg kan mengen met de sneeuw. Wat ook meespeelt is dat het milieu schade ondervindt van het strooien van veel zout. We wegen de belangen van de gebruikers van onze wegen altijd af tegen de zorg voor het milieu en de kosten. We strooien ook niet met wagens in voetgangersgebieden en maken deze ook niet sneeuwvrij. Sneeuwvrij houden van poortjes voor fietsers en drempels is ook niet goed mogelijk want de sneeuwschuivers kunnen niet overal bij komen.

Wat kunt ú als inwoner doen?

U begrijpt dat wij niet overal tegelijk kunnen zijn. Daarom is het belangrijk dat ú als inwoner ook een steentje bijdraagt. Heeft u genoeg materiaal in huis om de toegang tot uw woning en uw stoep sneeuwvrij te maken? Voor uw veiligheid en die van anderen. Strooien met zout mag maar matig alstublieft. De stoep vegen is veel beter voor ons milieu. Voor de veiligheid van fietsers en auto’s is het beter om de sneeuw langs de kant van de weg te vegen dan midden op straat. Als u de putten in de goot voor uw huis sneeuwvrij houdt kan het smeltwater gemakkelijk weglopen. Helpt u uw buren als zijzelf de stoep niet meer sneeuwvrij kunnen houden? Dat is echt fijn!

Rij voorzichtig bij gladheid

Omdat de gemeente in de woonwijken niet strooit is het goed om voorzichtig en rustig te rijden. Is uw auto voldoende aangepast aan de winterse omstandigheden?