Kopie of afschrift waarmerken

Voor sommige transacties (zoals het kopen van een huis) heeft u gewaarmerkte documenten nodig. U kunt hiervoor terecht bij de gemeente. De gemeente geeft met een stempel en een handtekening aan dat een kopie van een document er precies zo uitziet als het origineel. Maak direct een afspraak voor het laten waarmerken van uw document. 

Maak afspraak

Wat kunt u laten waarmerken?

U kunt u de volgende documenten door de gemeente laten waarmerken:

  • een Nederlands reisdocument
  • een Nederlands rijbewijs
  • een contract
  • een verklaring

Wat kunt u niet laten waarmerken?

  • kopieën van diploma’s en getuigschriften: hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald
  • documenten met een kerkelijke inslag
  • de gemeente waarmerkt geen kopieën als er een instantie is die een formeel afschrift van het document kan leveren. 

Meenemen bij de aanvraag

  • geldig legitimatiebewijs
  • het originele document
  • pinpas of contant geld

Kosten

Per pagina: € 13,30

Hoelang duurt het?

Het waarmerken gebeurt direct aan de balie.