Alcohol tijdelijk schenken - Drank/ tapontheffing

Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen, zoals Koningsdag, een ontheffing aanvragen. Met een ontheffing heeft u toestemming om tijdelijk alcohol te verkopen.

Beschrijving

U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar.

Heeft u elk jaar voor hetzelfde evenement een ontheffing nodig? U kunt een ontheffing aanvragen die meerdere jaren geldig is. Het evenement moet dan wel aan dezelfde voorwaarden voldoen. Zoals onder leiding staan van dezelfde persoon.

Tapontheffing direct online aanvragen

U kunt alleen een ontheffing krijgen voor de verkoop van zwak alcoholische dranken, zoals bier en wijn.

Het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken mag alleen onder leiding van een persoon:

  • die minimaal 21 jaar is
  • die niet van slecht levensgedrag is (u heeft bijvoorbeeld geen gevangenisstraf uitgezeten in de afgelopen 5 jaar of een psychiatrische straf gehad vanwege een misdrijf)

Aanvragen

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan deze termijn een keer verlengen.

Aanpak

U heeft nodig:

  • een verklaring over waar, wanneer en op welke tijd u tijdelijk alcohol wilt schenken
  • de benoeming van de personen die betrokken zijn bij het schenken van alcohol
  • de naam, datum, plaats en het woonadres van de personen

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.