ARK (welstand)

Bouwplannen waar een vergunning voor nodig is worden beoordeeld door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). De ARK beoordeelt of bouwplannen voldoen aan de gemeentelijke regels voor "welstand" en monumenten.

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. De ARK controleert of uw plannen voldoen aan de regels voor welstand. Welstand betekent: de mate waarin een bouwontwerp architectonisch juist is vormgegeven en past bij de omgeving. Na het beoordelen van het bouwplan brengt de ARK advies uit aan de gemeente.

U kunt alle regels nalezen:

Agenda vergaderingen commissie ARK

De commissie ARK vergadert één keer per twee weken. De agenda wordt altijd op vrijdag voorafgaand aan de ARK-vergadering op deze site geplaatst.

Bekijk agenda 30 mei (pdf)

Schetsplan 

Het is mogelijk om  vóór het aanvragen van de omgevingsvergunning een schetsplan in te dienen. U weet dan voor de aanvraag of uw bouwontwerp voldoet aan de eisen voor welstand en monumenten.
Een schetsplan hoeft nog geen bouwtechnische informatie te bevatten. De uiteindelijke aanvraag omgevingsvergunning wel.

Download formulier beoordeling schetsplan

 

Kosten schetsplan

Het beoordelen van een schetsplan kost in 2023 €222,05.
Wanneer u een schetsplan indient en daarna bijbehorende omgevingsvergunning aanvraagt, worden deze kosten in mindering gebracht op de kosten voor de omgevingsvergunning.

Vergadering bijwonen als betrokkene

Als u betrokken bent bij de omgevingsvergunning (u bent bijvoorbeeld de aanvrager, ontwerper) kunt u op het aanvraagformulier voor de omgevingsvergunning aangeven of u de vergadering wilt bijwonen. U kunt dan bijvoorbeeld uw plannen toelichten. Het secretariaat van de ARK nodigt u telefonisch uit.

Als u niet betrokken bent bij de omgevingsvergunning heeft u geen spreekrecht. Wilt u de vergadering toch bijwonen, meld u dan aan bij het secretariaat.

Let op: Op dit moment wordt er digitaal vergaderd. Dit gebeurt via Microsoft Teams. 
Aanvragers die al of niet met hun adviseur de behandeling van hun plan in de ARKvergadering willen volgen en/of toelichten kunnen contact opnemen met het ARKsecretariaat via telnr 046 4778683. Zij ontvangen een link of worden dan tijdens de vergadering via Microsoft Teams binnengehaald. Vaardigheid met Microsoft Teams is dus een vereiste.

Vergadering bijwonen als bezoeker

De vergaderingen van de ARK zijn toegankelijk voor bezoekers. U moet zich hiervoor wel aanmelden.
De vergaderingen vinden plaats in oneven weken op dinsdag, in kamer C.100 in de Stadwinkel (Markt 1, Geleen).

Let op: Op dit moment wordt er digitaal vergaderd. Dit gebeurt via Microsoft Teams. 
Mensen die belangstelling hebben voor de vergadering en daarbij aanwezig willen zijn, zijn van harte welkom. Ook hier geldt dat vóór de vergadering contact moet worden opgenomen met het ARKsecretariaat via telnr 046 4778683..

 

Contact secretariaat

Telefoonnummer: 046-4778683
E-mail: fons.gulikers@sittard-geleen.nl