ARK (welstand)

Bouwplannen waar een vergunning voor nodig is worden beoordeeld door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). De ARK beoordeelt of bouwplannen voldoen aan de gemeentelijke regels voor "welstand" en monumenten.

Welstand betekent: de mate waarin een bouwontwerp architectonisch juist is vormgegeven en past bij de omgeving.
Na het beoordelen van het bouwplan brengt de ARK advies uit aan de gemeente.

U kunt alle regels nalezen:

Agenda

Let op: Vanwege de coronacrisis wordt er voorlopig digitaal vergadert. Dit gebeurt momenteel via Skype, vergaderen via Microsoft Teams is in voorbereiding. 

Nu de vergaderingen digitaal plaatsvinden is het wat moelijker om aan het openbare karakter te voldoen. Aanvragers die al of niet met hun adviseur de behandeling van hun plan in de ARKvergadering willen volgen en/of toelichten kunnen contact opnemen met het ARKsecretariaat via telnr 046 4778683. Zij worden dan tijdens de vergadering via Skype binnengehaald. Vaardigheid met Skype is dus een vereiste. Inbellen is in overleg met het ARK secretariaat ook mogelijk. Ook anderen die belangstelling hebben voor de vergadering en daarbij aanwezig willen zij, zijn van harte welkom. Ook hier geldt dat vóór de vergadering contact moet worden opgenomen met het ARKsecretariaat.

De agenda wordt altijd op vrijdag voorafgaand aan de ARK-vergadering op deze site geplaatst. Als u betrokken bent bij de omgevingsvergunning (u bent bijvoorbeeld de aanvrager, ontwerper) kunt u op het aanvraagformulier voor de omgevingsvergunning aangeven of u de vergadering wilt bijwonen. U kunt dan bijvoorbeeld uw plannen toelichten. Het secretariaat van de ARK nodigt u telefonisch uit.

Als u niet betrokken bent bij de omgevingsvergunning heeft u geen spreekrecht. Wilt u de vergadering toch bijwonen, meld u dan aan bij het secretariaat.

Contact secretariaat

Telefoonnummer: 046-4778683
E-mail: fons.gulikers@sittard-geleen.nl

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de ARK zijn toegankelijk voor bezoekers. U moet zich hiervoor wel aanmelden.
De vergaderingen vinden plaats in oneven weken op dinsdag, in kamer C.100 in de Stadwinkel (Markt 1, Geleen).

Schetsplan beoordelen

Het is mogelijk om  vóór het aanvragen van de omgevingsvergunning een schetsplan in te dienen. U weet dan voor de aanvraag of uw bouwontwerp voldoet aan de eisen voor welstand en monumenten.
Een schetsplan hoeft nog geen bouwtechnische informatie te bevatten. De uiteindelijke aanvraag omgevingsvergunning wel.
De eisen voor een schetsplan leest u in de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Kosten

Het beoordelen van een schetsplan kost € 212,20 .
Wanneer u een schetsplan indient en daarna bijbehorende omgevingsvergunning aanvraagt, worden deze kosten in mindering gebracht op de kosten voor de omgevingsvergunning.