Onderzoek, jaarverslagen, rapporten

 • Evaluatie vergunningenproces Oktoberfeest 2016

  Het proces omtrent de te verlenen evenementenvergunning voor het Oktoberfeest wordt – zoals gebruikelijk is voor evenementen met een gemiddeld (of hoger) risicoprofiel - geëvalueerd.

 • Klimaateffecten Sittard-Geleen

  Dat het klimaat verandert, staat vast, maar wat zijn de gevolgen en hoe gaan we hiermee om? In hoeverre is de gemeente Sittard-Geleen kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering? Deze vraag staat centraal in het rapport ‘Klimaateffecten Sittard-Geleen’. Het rapport gaat in op locaties en of groepen die kwetsbaar zijn voor verschillende klimaateffecten (extreme neerslag, hoog water, droogte, hitte). Lees verder.

 • Ondernemerspeiling 2015

  pdf, 964kB

  Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen krijgen van de ondernemers een voldoende voor het ondernemersklimaat in de gemeente. De drie gemeenten hebben volgens de ondernemers grotendeels dezelfde pluspunten en verbeterpunten. Dat blijkt uit de Ondernemerspeiling, die eerder dit jaar is uitgevoerd onder ruim vijfduizend ondernemers in de drie Zuid-Limburgse steden. Het volledige rapport voor de gemeente Sittard -Geleen vindt u hier.

 • Klanttevredenheid dienstverlening

  pdf, 599kB

  Dit onderzoek is gehouden van oktober t/m december 2012. In die periode is aan burgers, die naar ons toe kwamen voor het afnemen van gemeentelijke diensten, gevraagd een enquêteformulier in te vullen.

 • Resultaten Enquête Leefbaarheid

  pdf, 37kB

  In januari/februari 2013 is een onderzoek gehouden onder onze inwoners dat gebruikt wordt in het kader van de leefbaarheidagenda 2025. Hier vindt u de uitkomsten van de enquête op stadsniveau.

 • Mijn Mening

  De gemeente peilt regelmatig de mening van (groepen) bewoners over diverse onderwerpen.

 • Statistische gegevens

 • Onderzoeksbank Tripool

  De gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen werken in Tripoolverband samen. Zo is een databank opgezet waarin allerlei onderzoeken die de gemeenten hebben gedaan terug te vinden zijn. Van de meeste afgeronde onderzoeken zijn de rapporten te downloaden. Maar ook staan de aanleiding, het doel en de probleemstelling, de contactpersoon en de vragenlijst online.