Mijn Mening

De gemeente peilt regelmatig de mening van (groepen) bewoners over diverse onderwerpen.

  • Enquête Afvalinzameling en Reiniging

    De gemeente vindt het belangrijk te horen wat u vindt van de afvalinzameling en hoe we de openbare ruimte onderhouden. Om, als dat nodig is, verbeteringen aan te brengen in deze dienstverlening. Vul hier de enquete in. Het invullen kost u ongeveer 15 minuten van uw tijd.