Haalbaarheidsonderzoeken onderwijs- en sportvoorzieningen kleine kernen

In de afgelopen jaren vonden in onze gemeente diverse bijeenkomsten plaats rond de thema’s leefbaarheid, sport en onderwijs. Tijdens deze gesprekken bleek dat we de levensvatbaarheid en continuïteit van basisscholen en sportverenigingen in een aantal kleine kernen mogelijk kunnen versterken als we deze voorzieningen op bepaalde plekken concentreren. Lees verder.

Haalbaarheids- en locatieonderzoeken
Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente enkele haalbaarheids- en locatieonderzoeken  laten uitvoeren. Het betreft:

  • een onderzoek voor vervangende huisvesting van de basisscholen van Grevenbicht en Obbicht (in opdracht van schoolbestuur Kindante) en 
  • een onderzoek naar de concentratie van de buitensportvoorzieningen van Grevenbicht en Obbicht (in opdracht van de gemeente) en
  • een onderzoek naar de concentratie van de buitensportvoorzieningen van Einighausen, Guttecoven en Limbricht (in opdracht van de gemeente).

 

Voor deze onderzoeken zijn klankbordgroepen ingesteld, bestaande uit afgevaardigden van de wijkplatforms, scholen en/of sportverenigingen.

 

Voorkeursvariant
De onderzoeken hebben alle mogelijke huisvestingsscenario’s in kaart gebracht. De scenario’s voor centrale huisvesting van onderwijs- en sportvoorzieningen in de middengebieden tussen betrokken kernen, genieten de voorkeur van de klankbordgroepen. Deze scenario’s zijn tevens het meest complex van aard.

 

Toetsing
Om alle voor- en nadelen goed tegen elkaar te kunnen afwegen, laat de gemeente daarom een verdiepingsonderzoek uitvoeren naar deze centrale huisvestingsvarianten. De scenario’s worden getoetst op draagvlak, ruimtelijke en financiële uitvoerbaarheid en doorlooptijd. Daarbij wordt ook gekeken naar de herbestemmingmogelijkheden van de bestaande onderwijs- en sportlocaties.

Gemeentelijke besluitvorming over de uiteindelijke huisvesting van de onderwijs- en sportvoorzieningen vindt naar verwachting plaats in 2015.