Leefbaarheid

Leefbaarheid maken we samen. Het gaat erom te zorgen dat het prettig wonen is in de dorpen en buurten. We hebben continu aandacht voor leefbaarheid. Daarom hebben we afgelopen jaren samen met inwoners gewerkt aan de leefbaarheidsagenda 2025. Hoe zorgen we er samen voor dat het dan prettig wonen en leven is in onze stad, dorp en wijk?

 • Leefbaarheidsagenda 2025

  19 augustus 2016, pdf, 3MB

  De agenda geeft de richting voor 2025 aan: het is de stip op de horizon. Het gemeentelijk beleid houdt rekening met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. In de leefbaarheidsagenda komen verschillende thema's aan de orde.

 • Duurzame accommodaties

  23 december 2015

  Het is belangrijk dat sociaal maatschappelijke instellingen en verenigingen nu en in de toekomst op een goede manier gehuisvest zijn. Vandaar dat er hard gewerkt wordt aan een toekomstvisie op het geheel van accommodaties. Dat doet de gemeente niet alleen, maar samen met alle maatschappelijke organisaties. Op deze pagina’s leest u de laatste stand van zaken. Lees verder.

  Lees verder

 • Oostelijke Schootsvelden

  Herinrichting oostelijke schootsvelden Sittard

 • Stadsdeeljaarplannen en -programma's

  In de leefbaarheidagenda schetsen we de toekomst in 2025 voor de héle stad. Gaan we werken op het niveau van buurten en wijken, dan vraagt dat maatwerk. Dat maatwerk staat beschreven in de Stadsdeelprogramma’s 2013-2016. U leest daarin per cluster van wijken en buurten welke richting welke punten de komende jaren bijzondere aandacht krijgen. Per jaar worden deze verder uitgewerkt in de Stadsdeeljaarplannen.

  Lees verder

 • Geleen-Zuid en Kluis in 2030

  01 februari 2016

  Samen met een vertegenwoordiging van het wijkplatform, de Hoogbouwcommissie, Huurdersbelangenvereniging Geleen en een vijftiental wijkbewoners, werken gemeente en ZO Wonen aan een gebiedsvisie voor Geleen Zuid en Kluis. Deze gebiedsvisie moet vooral aangeven welke woon- en leefomstandigheden er nodig zijn voor een leefbare toekomst in deze wijken.

  Lees verder

Uitgelicht