Burgemeester Hans Verheijen

Afbeelding burgemeester Hans VerheijenAfspraken via het secretariaat
Telefoon: 046-4778140
E-mail: secretariaat.burgemeester@sittard-geleen.nl

 

 

 

 

 

 

Portefeuille

Algemene zaken, samenwerking, handhaving, openbare orde en veiligheid

 • Coördinatie gemeentelijk beleid
   

 • Algemeen bestuurlijke zaken

  • Samenspel raad en college (dualisme)
  • Bestuursstijl
  • Cultuuromslag/omgevingsbewust denken en werken (initiërend en programmatisch; relatie met instrumentarium. portefeulle P&O)
  • Kabinet
  • Gemeentelijke regelgeving
  • Algemene plaatselijke verordening (APV)
  • Klachten, bezwaar en beroep
  • Verkiezingen
  • Integriteitsbeleid
  • Coördinatie lobby
  • Vergunningen voorbehouden aan burgemeester
  • Toezicht archivering
    
 • Bestuurlijke samenwerking algemeen

  • Samenwerking binnen de regio Westelijke Mijnstreek
  • Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg
    
 • Eurregionaal beleid
   

 • Representatie/protocol
   

 • Openbare orde en veiligheid

  • Coördinatie veiligheidsbeleid
  • Criminaliteitspreventie, waaronder aanpak vrijstaten
  • Politie: politiezaken, openbare orde, regionaal college, driehoeksoverleg
  • Brandweer: beleid, preventie, repressie, uitvoering taken, Brzo
  • Externe veiligheid, rampenbestrijding en grootschalige projecten
    
 • Handhaving

  • Openbare orde en Veiligheid
  • Bouwen, Milieu en leerplicht
Curriculum Vitae

Personalia

Naam: Joannes Theodorus Clemens Maria Verheijen

Titel: mr. Twitter: @hansverheijen Hoofdfunctie Burgemeester van Sittard-Geleen

Nevenfuncties

 • AB en DB lid van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid met de portefeuille Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Daarnaast voorzitter van de bestuurlijke adviescommissie Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Zuid-Limburg
 • 2019 - heden Vice-voorzitter van de Stichting Vrienden van het Canisius- Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen
 • 2016 - heden Lid bestuur Nationaal Vrijheidsmuseum, Groesbeek 2011 - heden Jurylid namens Nederland in Jury Europese Dorpsvernieuwingsprijs, georganiseerd door de Arge Dorferneuerung und Landentwicklung, Sankt Pölten, Oostenrijk

Voormalige hoofdfuncties

 • 2012 - 2020 Burgemeester van de gemeente Wijchen
 • 2006 - 2012 Burgemeester van de gemeente Mill en Sint Hubert
 • 2003 - 2006 Gemeentesecretaris en directeur Bestuursdienst Gemeente Heeze- Leende
 • 1999 - 2003 Gemeentesecretaris gemeente Arcen en Velden
 • 1996 - 1999 Sectorhoofd Burgers, gemeente Arcen en Velden
 • 1992 - 1996 Persoonlijk medewerker, CDA-Tweede Kamerfractie ’s-Gravenhage

Voormalige nevenfuncties (voor zover relevant)

 • 2012 - 2020 voorzitter van het Algemeen en Dagelijks bestuur van de GR Bijsterhuizen, hoogwaardig bedrijventerrein voor sectoren industrie, handel en logistiek van de gemeenten Nijmegen en Wijchen 2012 - 2020 voorzitter van het Gezagsoverleg Tweestromenland
 • 2012 - 2020 lid Euregioraad Rijn-Waal
 • 2017 - 2020 lid van het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region
 • 2016 - 2020 bestuurlijke gids van de Stuurploeg Openbaar Ministerie, Eenheid Oost-Nederland, Gelderland-Zuid
 • 2018 - 2020 voorzitter Werkorganisatie Druten Wijchen
 • 2018 - 2020 lid Dagelijks Bestuur (portefeuille personeel) en Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • 2015 - 2020 lid Algemeen Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen waar onder andere het Werkbedrijf in onder is gebracht
 • 2015 - 2020 lid bestuur Eenheid Oost-Nederland Nationale Politie
 • 2012 - 2018 Portefeuillehouder crisisbeheersing en rampenbestrijding Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • 2014 - 2017 Lid College van Bestuur Stadsregio Arnhem-Nijmegen, portefeuille Groene Economie (tot opheffing Stadsregio)
 • 2009 - 2015 Voorzitter Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen
 • 2010 - 2012 Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, lid landelijk Veiligheidsberaad, bestuurscommissie Brandweer
 • 2009 - 2012 Vice-voorzitter van de regio Noordelijke Maasvallei
 • 2010 - 2012 Voorzitter Districtelijke Brandweer Land van Cuijk
 • 1997 - 2003 Voorzitter CDA Noord-Limburg

Opleiding

 • 1995 Rijksuniversiteit Groningen, doctoraal Nederlands Recht, afstudeerrichting Publiekrecht (Staats- en bestuursrecht), mr. (LL.M.) Doctoraalscriptie: Een vergelijkende studie over de eerste burger in de Lage Landen, België en Nederland. Titel scriptie; “De burgemeester, van magistraat tot manager?” (augustus 1992) Tevens onderzoek verricht naar herindelingsprocessen in Nederland. Titel scriptie; “Gemeentelijke herindeling, van confectie- naar maatpakbenadering” (januari 1995)
 • 1986 Rijksscholengemeenschap Coevorden, VWO-ongedeeld

Taalvaardigheid

Duits op niveau C1, Engels op niveau B2 en Frans op niveau A2

Hobby’s

Duitsland (taal, cultuur, vakantieland), autosport, koken en eten met vrienden, wandelen en klussen. En bovenal vader van drie kinderen!