Wethouder Andries Houtakkers

2de loco-burgemeester

 

Afbeelding wethouder Andries HoutakkersAfspraken via het secretariaat
Telefoon: 046-4778106
E-mail: wethouder.andrieshoutakkers@sittard-geleen.nl

 

 

 

 

 

 

Portefeuille

Omgevingsbeleid, Sport, Cultuur en Evenementen - Stadsdeelwethouder stadsdeel 4
 

 • Omgevingsbeleid, Ruimtelijke Ordening en Inrichting

  • Ruimtelijk beleid
  • Buitengebied
  • Ruimtelijke regelgeving (incl. bestemmingsplannen)
  • Welstandsbeleid
  • Omgevingsvisie, POL en Omgevingswet (NOVI)
  • Coördinatie beleid i.v.m. gevolgen demografische ontwikkelingen ('krimp')
  • Coördinatie leegstandsaanpak
  • Woonmilieus en woningen (incl. bouw- en woonrijpe kavels)
  • Woningbouw en voorraadbeheer
  • Volkshuisvestingsbudgetten
    
 • Sport

  • Sportbeleid
  • Sportaccommodaties (voorzieningen buitem- en binnensport)
  • Sportverenigingen
  • Sportactivering
  • Sportevenementen
    
 • Cultuur

  • Cultuurbeleid
  • Cultuurbedrijf incl. muziekonderwijs
  • Creatieve economie
  • Podiumkunsten, beeldende kunst, mediakunst
  • Amateurkunsten
  • Lokale media
    
 • Monumenten en Archeologie
   

 • Evenementen

  • Evenementenbeleid
  • Coördinatie evenementen
    
 • Personeel en Organisatie

  • Personeelsbeleid, personele aangelegenheden, rechtspositie, arbeidsvoorwaarden
  • Organisatie van het gemeentelijk apparaat
  • Bevordering efficiency, cultuuromslag (instrumentari-um; relatie met portefeuille wethouder inwonerparticipatie)
    
 • Overige afspraken

  • Bestuursakkoord 1e fase samen met wethouder Meekels
  • Planvorming integrale ontwikkeling centra samen met PH Stedelijke ontwikkeling
  • Strategische Visie 2030 samen met wethouder Meekels

Stadsdeelwethouder stadsdeel 4

(Sittard-Centrum, Sanderbout, Ophoven, Kollenberg-Park, Leijenbroek, Omgeving Watersley, Limbrichterveld, Hoogveld, Handelscentrum Bergerweg)

Curriculum Vitae

Studie

 • Universiteit Nijmegen (rechten)

Loopbaan

 • 1982-1984 Beleidsambtenaar Provincie Noord-Holland (gemeentelijke herindeling, decentralisatie overheidstaken)
 • 1984-2020 Advocaat (1984-1990 Houtakkers & Zanders; 1990-1999 Heuts & Houtakkers; 1999-2020 Boels Zanders NV)

Politieke loopbaan

 • 1980 Lid CDA
 • 2002-2010 Voorzitter CDA afdeling Sittard-Geleen
 • 2011-2014 Lid DB CDA provinciale afdeling
 • 2010-2020 Fractievoorzitter gemeenteraadsfractie CDA Gemeente Sittard-Geleen
 • 2020-heden Wethouder Gemeente Sittard-Geleen

Portefeuille 2020-2022

 • Cultuur
 • Omgevingsbeleid, ruimtelijke ordening en inrichting
 • Evenementen Monumenten
 • Personeel & Organisatie
 • Stadsdeelwethouder Sittard-centrum, Sanderbout, Ophoven, Kollenberg-park, Leijenbroek en omgeving Watersleij

Samen met wethouder Meekels

 • Strategische visie 2030
 • Bestuursakkoord
 • Integrale ontwikkeling centra

Functies die voortvloeien uit wethouderschap

 • Voorzitter stuurgroep Omgevingsplan(deel) Chemelot

Overige nevenfuncties

 • Lid CDA
 • Beschermheer schutterij St. Rosa
 • Lid Lionsclub Ambt Born