Wethouder Judith Bühler

2de loco-burgemeester
 

abeelding wethouder-Judith-Buhler-juli-2022Afspraken via het secretariaat
Telefoon: 046-4778106
Email: wethouder.judithbuhler@sittard-geleen.nl
 

 

 

 


 

Portefeuille

Middelen, Participatie en Bestaanszekerheid

 

Curriculum Vitae

Studie

 • Hoge Hotelschool Maastricht, BBA
 • Nederlands recht (niet afgerond)
 • Diverse opleidingen bancair en financieel (o.a. Moody’s Risk Assessment for Lenders)

Loopbaan

 • 2002 – 2020 ABN AMRO Bank
 • Sales Manager België – Asset Based Finance
 • International Sales & Structuring
 • International Commercial Banker
 • Relationship Manager Corporate Clients
 • Consultant Cash Management & Transaction Services
 • Accountmanager Zaken
 • 1996 – 2002 SNS bank – Accountmanager Bedrijven en Instellingen
 • 1994 – 1996 Heineken Nederland BV – Brouwerijvertegenwoordiger

Politieke loopbaan

 • 2020 Wethouder
 • 2018 – 2020 CDA Raadslid Sittard-Geleen
 • Diverse bestuurs- en ondersteunende activiteiten CD(j)A
 • 1993 – 1995 Voorzitter CDjA Limburg

Portefeuille 2020 – 2022

 • Sociale Zaken
 • Jeugdzorg
 • Dienstverlening
 • WABO
 • Verbonden partijen

Nevenfuncties

Functies die voortvloeien uit het wethouderschap

 • Voorzitter Algemeen Bestuur Vidar WSW
 • Voorzitter Kredietbank Limburg 
 • Voorzitter SGA Maastricht (Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling)
 • Bestuurslid SGA Kerkrade
 • Lid Algemeen Bestuur BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen)
 • Lid Dagelijke Bestuur VEGAL
 • Lid Algemeen bestuur GR Gegevenshuis 
 • Vertegenwoordiger in AvA NV BNG 
 • Vertegenwoordiger in AvA CSV Amsterdam 
 • Vertegenwoordiger in AvA Enexis 
 • Vertegenwoordiger in AvA Publiciteitsbelang Elektriciteitsproductie BV 
 • Vertegenwoordiger in AvA Bodemzorg Limburg 
 • Vertegenwoordiger in AvA NV WML (Waterleiding Maatschappij Limburg)
 • Vertegenwoordiger in AvA BV Mijnwater
 • Vertegenwoordiger in AvA VIDAR BV
 • Vertegenwoordiger in AvA VIDAR Loont BV
 • Vertegenwoordiger in AvA Vidar aan de slag BV
 • Vertegenwoordiger in AvA VEGAL

Overige nevenfuncties

 • Lid van het comité van aanbeveling van het OLS 2023
 • Lid CDA
 • Penningmeester CDA Limburg
 • Lid buurtvereniging Irenelaan