Wethouder Leon Geilen

3de loco-burgemeester
 

Afbeelding wethouder Leon GeilenAfspraken via het secretariaat
Telefoon:
046-4778117
E-mail: wethouder.leongeilen@sittard-geleen.nl  

 

 

 

Portefeuille

Gezondheid, Leefomgeving, Inwonerparticipatie en Communicatie

Gezondheid, Inclusieve samenleving, Zorg en welzijn 

 • Collectieve preventieve gezondheids-zorg incl. jeugdgezondheidszorg 
 • Collectieve curatieve zorg 
 • Ouderenbeleid 
 • Integrale toegankelijkheid 
 • Welzijnswerk, buurt- en opbouwwerk 
 • Accommodaties, gemeenschapshuizen, inclusief integraal accommodatiebeleid 
 • Vrijwilligersbeleid 
 • Coördinatie subsidiebeleid 
 • Coördinatie transformatie naar inclusieve samenleving 
 • WMO (integraal, o.a. individuele voorzieningen: woningaanpassing, vervoer, hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, ondersteunende begeleiding psychosociaal, gehandicaptenparkeer-kaarten.)

Inwonerparticipatie en Communicatie 

 • Interactieve beleidsvorming 
 • Interne communicatie 
 • Externe communicatie, inclusief persbeleid

Wijkgericht werken / kleine kernen 

 • Doorontwikkeling) wijkgericht werken (integraal) 
 • Leefbaarheid kleine kernen

Leefomgeving 

 • Beheer openbare ruimte: beleid en uitvoering incl. reclame (waaronder mupi's, 
 • Abri’s, digitale displays) en PRIS 
 • Groenvoorziening, boombeheer, openbare verlichting, wegen 
 • Uitvoering hondenbeleid 
 • Waterhuishouding, riolering 
 • Dieren 
 • Gladheidbestrijding 
 • Reiniging, afvalbedrijf 
 • Wijkbeheer 
 • Havens en markten

Verkeer & Mobiliteitsbeleid

 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Verkeersmaatregelen, verkeersregelin-gen en verkeersmeubilair 
 • Verkeerskundige aspecten van beheer wegen alsmede openbare verlichting
 • Bewegwijzering 
 • Infrastructurele kunstwerken

Project:

 • Zwem- en schaatsvoorzieningen 

Stadsdeelwethouder:  stadsdeel 3

(Munstergeleen, Windraak, Oud-Geleen/Haesselderveld), Geleen-Zuid, Kluis

Curriculum Vitae

Leon Geilen is per 6 juni 2018 herbenoemd tot wethouder in Sittard-Geleen. Hij werd in 1971 geboren in Geleen, woont samen met Sietske en heeft een zoon (Naud).

Studie

 • MTS Maastricht

Loopbaan

 • 1992 - 2014 Gemeente Maastricht
  • Manager Bedrijfsvoering Shared Service Center
  • Teammanager Frontoffice Shared Service Center
  • Projectmanager herhuisvesting en innovatief werken
  • Senior medewerker Vastgoed

Politieke loopbaan

 • Juni 2018 - heden Gemeente Sittard-Geleen - Wethouder Gezondheid, Leefomgeving, Inwonerparticipatie en Communicatie 
 • Mei 2014 - Juni 2018 Gemeente Sittard-Geleen - Wethouder Wijkgericht Werken, Burgerparticipatie, Leefomgeving, Zorg en Welzijn
 • 2007- mei 2014 Gemeente Sittard-Geleen - Raadslid
 • 2006- 2007 Gemeente Sittard-Geleen - Burgercommissielid
 • 1998- 2001 Gemeente Geleen - Burgercommissielid

Portefeuille 2018-2022

 • Gezondheid, Inclusieve Samenleving, Zorg en Welzijn
 • Inwonerparticipatie en Communicatie
 • Wijkgericht werken/kleine kernen
 • Leefomgeving
 • Verkeer
 • Stadsdeelwethouder stadsdeel 3

Functies die voortvloeien uit het wethouderschap

 • Lid Algemeen Bestuur GGD Zuid-Limburg
 • Lid Dagelijks Bestuur GGD Zuid-Limburg
 • Lid Bestuurlijke adviescommissie Veilig Thuis
 • Lid Programmaraad kenniscentrum Sociaal Domein Zuyd Hogeschool
 • Vertegenwoordiger AvA Nazorg Limburg BV
 • Lid Bestuur Vereniging Afval Samenwerking Limburg

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter Stichting Bondsschuttersfeest 2019 Schutterij HH Marcellinus & Petrus
 • Lid Awt-Prinse Vastelaovesvereiniging de Uule Awt-Gelaen
 • Erelid Schutterij HH Marcellinus & Petrus Geleen
 • Lid Heemkundevereniging Geleen
 • Lid politieke groepering gob