Wethouder Leon Geilen

2de loco-burgemeester
 

Wethouder Leon Geilen Afspraken via het secretariaat
Telefoon:
046-4778117
E-mail: wethouder.leongeilen@sittard-geleen.nl  

 

 

 Portefeuille

Gezondheid, Leefomgeving, Inwonerparticipatie en Communicatie
 

 • Gezondheid, Inclusieve samenleving, Zorg en welzijn

  • Collectieve preventieve gezondheidszorg incl. jeugdgezondheidszorg
  • (preventieve jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen (consultatiebureaus)
  • en 4-18 jaar (GGD schoolartsen)
  • Collectieve curatieve zorg
  • Ouderenbeleid
  • Integrale toegankelijkheid
  • Welzijnswerk, buurt- en opbouwwerk
  • Accommodaties, gemeenschapshuizen, inclusief integraal accommodatiebeleid
  • Vrijwilligersbeleid
  • Coördinatie subsidiebeleid
  • Coördinatie transformatie naar inclusieve samenleving
  • WMO (integraal, o.a. individuele voorzieningen: woningaanpassing, vervoer, hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, ondersteunende begeleiding psychosociaal, gehandicaptenparkeerkaarten.)
 • Inwonerparticipatie en Communicatie

  • Bestuursstijl
  • Interactieve beleidsvorming
  • Cultuuromslag/omgevingsbewust denken en werken (initiërend en programmatisch; relatie met instrumentarium, portefeuille wethouder Meekels)
  • Interne communicatie
  • Externe communicatie, inclusief persbeleid
 • Wijkgericht werken / kleine kernen

  • (Doorontwikkeling) wijkgericht werken (integraal)
  • Leefbaarheid kleine kernen
 • Leefomgeving

  • Beheer openbare ruimte: beleid en uitvoering incl. reclame (waaronder mupi's,
  • abri’s, digitale displays) en PRIS
  • (relatie met speelvoorzieningen nieuw, portefeuille wethouder van Rijswijk)
  • Groenvoorziening, boombeheer, openbare verlichting, wegen
  • Uitvoering hondenbeleid
  • Waterhuishouding, riolering
  • Dieren
  • Gladheidbestrijding
  • Reiniging, afvalbedrijf
  • Wijkbeheer
  • Havens en markten
 • Verkeer

  • Verkeersmaatregelen, verkeersregelingen en verkeersmeubilair
  • Verkeerskundige aspecten van beheer wegen alsmede openbare verlichting
  • Bewegwijzering
  • Infrastructurele kunstwerken
 • Stadsdeelwethouder stadsdeel 3

  • Munstergeleen, Windraak, Geleen-Zuid, Kluis, Oud-Geleen/Haesselderveld

Curriculum Vitae