Wethouder Leon Geilen

1de loco-burgemeester
 

wethouder-Leon-Geilen-juli-2022Afspraken via het secretariaat
Telefoon:
046-4778117
E-mail: wethouder.leongeilen@sittard-geleen.nl  

 

 

 

Portefeuille

Stedelijke ontwikkeling, Omgevingsbeleid, Mobiliteit en Leefomgeving

 

Curriculum Vitae

Leon Geilen is per 13 juli 2022 herbenoemd tot wethouder in Sittard-Geleen. Hij werd in 1971 geboren in Geleen, woont samen met Sietske en heeft een zoon (Naud).

Studie

 • MTS Maastricht

Loopbaan

1992 - 2014 Gemeente Maastricht
Manager Bedrijfsvoering Shared Service Center
Teammanager Frontoffice Shared Service Center
Projectmanager herhuisvesting en innovatief werken
Senior medewerker Vastgoed

Politieke loopbaan

 • Juli 2022 – heden Gemeente Sittard-Geleen
  • Wethouder Stedelijke ontwikkeling, Omgevingsbeleid, Mobiliteit en Leefomgeving
 • Juni 2018 – juli 2022 Gemeente Sittard-Geleen
  • Wethouder Gezondheid, Leefomgeving, Inwonerparticipatie en Communicatie 
 • Mei 2014 - Juni 2018 Gemeente Sittard-Geleen
  • Wethouder Wijkgericht Werken, Burgerparticipatie, Leefomgeving, Zorg en Welzijn
 • 2007- mei 2014 Gemeente Sittard-Geleen
  • Raadslid
 • 2006- 2007 Gemeente Sittard-Geleen
  • Burgercommissielid
 • 1998- 2001 Gemeente Geleen
  • Burgercommissielid

Portefeuille 2022-2026

 • Stedelijke ontwikkeling
 • Omgevingsbeleid, Ruimtelijke Ordening en Inrichting 
 • Verkeer & Mobiliteitsbeleid
 • Vastgoed
 • Leefomgeving
 • Verkeer
 • Stadsdeelwethouder stadsdeel 3
 • Projecten:
  • Omgevingsvisie, samen met weth Houtakkers
  • Zwem- en schaatsvoorzieningen
  • Ambtelijke en bestuurlijke huisvesting
 • Coördinerend portefeuillehouder:
  • Ontwikkelpad Geleen-Zuid
  • Ontwikkelpad Geleen-Centrum
  • Doorontwikkeling inwonerparticipatie

Functies die voortvloeien uit het wethouderschap

 • Voorzitter Waterketenoverleg Limburg (Bestuurlijk Regiotrekkersoverleg Limburg)
 • Lid RBO Maas (afgevaardigde namens Limburgse gemeenten)
 • Plaatsvervangend voorzitter Bestuurlijke Klimaatadaptatietafel Limburg
 • Ambassadeur Taskforce Wonen en Zorg
 • Vicevoorzitter Algemeen Bestuur / Dagelijks Bestuur GGD Zuid-Limburg
 • Voorzitter Stuurgroep Trendbreuk Zuid-Limburg
 • Secretaris Bestuur Vereniging Afval Samenwerking Limburg
 • Lid Stuurgroep Zuid-Limburg Bereikbaar
 • Lid Stuurgroep A2 Vonderen-Kerensheide
 • Lid Bestuurlijk RMO Zuid-Limburg
 • Lid Mobiliteitsraad Limburg
 • Lid Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit van de VNG
 • Lid Stuurgroep City Deal
 • Lid Stuurgroep Deltaprogramma namens de VNG

Overige nevenfuncties

 • Lid van het comité van aanbeveling van het OLS 2023
 • Lid Awt-Prinse Vastelaovesvereiniging de Uule Awt-Gelaen
 • Lid van verdienste Vastelaovesvereiniging de Uule Awt-Gelaen
 • Erelid Schutterij HH Marcellinus & Petrus Geleen
 • Lid Heemkundevereniging Geleen
 • Lid politieke groepering gob