Wethouder Leon Geilen

3de loco-burgemeester
 

Afbeelding wethouder Leon GeilenAfspraken via het secretariaat
Telefoon:
046-4778117
E-mail: wethouder.leongeilen@sittard-geleen.nl  

 

 

 


 

Portefeuille

Gezondheid, Leefomgeving, Inwonerparticipatie en Communicatie - Stadsdeelwethouder stadsdeel 3

 • Gezondheid, Inclusieve samenleving, Zorg en welzijn

  • Collectieve preventieve gezondheidszorg incl. jeugdgezondheidszorg
  • Collectieve curatieve zorg
  • Ouderenbeleid
  • Integrale toegankelijkheid
  • Welzijnswerk, buurt- en opbouwwerk
  • Accommodaties, gemeenschapshuizen, inclusief integraal accommodatiebeleid
  • Vrijwilligersbeleid
  • Coördinatie subsidiebeleid
  • Coördinatie transformatie naar inclusieve samenleving
  • WMO (integraal, o.a. individuele voorzieningen: woningaanpassing, vervoer, hulpmiddelen, huishoudelij-ke hulp, ondersteunende begeleiding psychosociaal, gehandicaptenparkeerkaarten).
    
 • Inwonerparticipatie en Communicatie

  • Interactieve beleidsvorming
  • Interne communicatie
  • Externe communicatie, inclusief persbeleid
    
 • Wijkgericht werken / kleine kernen

  • (Doorontwikkeling) wijkgericht werken (integraal)
  • Leefbaarheid kleine kernen
 • Leefomgeving

  • Beheer openbare ruimte: beleid en uitvoering incl. reclame (waaronder mupi's, abri’s, digitale displays) en PRIS
  • Groenvoorziening, boombeheer, openbare verlichting, wegen
  • Uitvoering hondenbeleid
  • Waterhuishouding, riolering
  • Dieren
  • Gladheidbestrijding
  • Reiniging, afvalbedrijf
  • Wijkbeheer
  • Havens en markten
 • Verkeer & Mobiliteitsbeleid

  • Mobiliteit en bereikbaarheid
  • Verkeersmaatregelen, verkeersregelingen en verkeersmeubilair
  • Verkeerskundige aspecten van beheer wegen alsmede openbare verlichting
  • Bewegwijzering
  • Infrastructurele kunstwerken
 • Project

  • Zwem- en schaatsvoorzieningen

Stadsdeelwethouder stadsdeel 3

(Munstergeleen, Windraak, Oud Geleen/Haesselderveld, Geleen-Zuid, Kluis)

Curriculum Vitae

Leon Geilen is per 6 juni 2018 herbenoemd tot wethouder in Sittard-Geleen. Hij werd in 1971 geboren in Geleen, woont samen met Sietske en heeft een zoon (Naud).

Studie

 • MTS Maastricht

Loopbaan

 • 1992 - 2014 Gemeente Maastricht
  • Manager Bedrijfsvoering Shared Service Center
  • Teammanager Frontoffice Shared Service Center
  • Projectmanager herhuisvesting en innovatief werken
  • Senior medewerker Vastgoed

Politieke loopbaan

 • Juni 2018 - heden Gemeente Sittard-Geleen - Wethouder Gezondheid, Leefomgeving, Inwonerparticipatie en Communicatie 
 • Mei 2014 - Juni 2018 Gemeente Sittard-Geleen - Wethouder Wijkgericht Werken, Burgerparticipatie, Leefomgeving, Zorg en Welzijn
 • 2007- mei 2014 Gemeente Sittard-Geleen - Raadslid
 • 2006- 2007 Gemeente Sittard-Geleen - Burgercommissielid
 • 1998- 2001 Gemeente Geleen - Burgercommissielid

Portefeuille 2018-2022

 • Gezondheid, Inclusieve Samenleving, Zorg en Welzijn
 • Inwonerparticipatie en Communicatie
 • Wijkgericht werken/kleine kernen
 • Leefomgeving
 • Verkeer
 • Stadsdeelwethouder stadsdeel 3

Functies die voortvloeien uit het wethouderschap

 • Lid Algemeen Bestuur GGD Zuid-Limburg
 • Lid Dagelijks Bestuur GGD Zuid-Limburg
 • Lid Bestuurlijke adviescommissie Veilig Thuis
 • Lid Programmaraad kenniscentrum Sociaal Domein Zuyd Hogeschool
 • Vertegenwoordiger AvA Nazorg Limburg BV
 • Lid Bestuur Vereniging Afval Samenwerking Limburg

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter Stichting Bondsschuttersfeest 2019 Schutterij HH Marcellinus & Petrus
 • Lid Awt-Prinse Vastelaovesvereiniging de Uule Awt-Gelaen
 • Erelid Schutterij HH Marcellinus & Petrus Geleen
 • Lid Heemkundevereniging Geleen
 • Lid politieke groepering gob