Integriteit

Onze burgers en ondernemers moeten kunnen vertrouwen op de Gemeente Sittard-Geleen als een integere overheidsorganisatie. Door integer te handelen - altijd, door iedereen, overal – doen we recht aan de belangen van de mensen in onze stad.

De gemeente Sittard-Geleen wil een integere organisatie zijn, die weet waar haar morele grenzen liggen. Die het algemene belang voorop heeft staan. Die in staat is te reflecteren op haar eigen handelen en hoe dit handelen wordt ervaren door de burgers in de stad en de medewerkers in de organisatie. Een organisatie waarin we op een eerlijke manier tot besluiten komen, nauwkeurig wordt gewerkt, correcte informatie wordt gebruikt, mensen consequent en respectvol worden benaderd.

Dat betekent ook dat we transparant moeten en willen zijn in hoe we omgaan met elkaar, met medewerkers en burgers en met publieke middelen. 

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit gaat over de integriteit van de leden van het College van Burgemeester en wethouders. Alle informatie hierover hebben we voor u op een rijtje gezet. Denk aan gedragscodes, vergoedingen voor collegeleden, nevenfuncties of informatie over het doen van een integriteitsmelding

Lees meer over bestuurlijke integriteit >>

Ambtelijke integriteit

Integere ambtenaren zijn eerlijk, betrouwbaar en niet omkoopbaar. Ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Ze leggen verantwoording af over hoe ze omgaan met dilemma’s en de keuzes die ze maken. Integer handelen vraagt in de positie van ambtenaar extra aandacht. Als burger en ondernemer moet je er immers op kunnen vertrouwen dat ambtenaren integer handelen. Altijd en overal. Ambtenaren werken namelijk in het algemeen belang. 

Lees meer over ambtelijke integriteit >>