Ambtelijke integriteit

Integere ambtenaren zijn eerlijk, betrouwbaar en niet omkoopbaar. Ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Ze leggen verantwoording af over hoe ze omgaan met dilemma’s en de keuzes die ze maken. Integer handelen vraagt in de positie van ambtenaar extra aandacht. Als burger en ondernemer moet je er immers op kunnen vertrouwen dat ambtenaren integer handelen. Altijd en overal. Ambtenaren werken namelijk in het algemeen belang.

De invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020 heeft het thema integriteit een nog zwaardere lading gegeven dan het al had. Immers, arbeidsrechtelijk is het enige verschil tussen ambtenaren en andere werknemers het feit dat op ambtenaren de Ambtenarenwet 2017 van toepassing is. Die ambtenarenwet bevat nagenoeg alleen bepalingen die gaan over integriteit.

De Gedragscode ambtelijke integriteit biedt houvast voor de toepassing van onze integriteitsnormen. 

Nevenfuncties van topambtenaren

Voor bepaalde functies binnen de gemeente is de openbaarmaking van nevenfuncties noodzakelijk ter bescherming van de integriteit van de overheid. In het overzicht van nevenfuncties topambtenaren ziet u welke functies en nevenwerkzaamheden het betreft.

Melding integriteit

De gemeente Sittard-Geleen verlangt van haar ambtenaren, maar ook van haar bestuurders, integer handelen. Integriteit staat voor rechtschapenheid, onomkoopbaarheid en ongeschondenheid. De ambtenaar/bestuurder gaat zorgvuldig en verantwoordelijk om met de bevoegdheden, middelen en informatie waarover hij beschikt.

Als u een vermoeden heeft van niet integer gedrag dan vragen wij u dat te melden.